PL EN


Journal
2013 | Wydanie specjalne 2013 | 139-145
Article title

Szatan i jego upadek w chrześcijaństwie i islamie

Content
Title variants
EN
Satan and His Fall in Christianity and Islam
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
którą możemy odnaleźć w chrześcijaństwie i islamie. W pierwszej części autor omawia naukę dogmatyczną Kościoła Katolickiego dotyczącą szatana (przyczyny upadku tej istoty). W drugiej części autor skupia się na opisie szatana w Koranie (demonologia islamu). Autor przedstawia istoty demoniczne z kultury islamu, które można utożsamiać z biblijnym szatanem. Koran przedstawia dwie wersje upadku największego antagonisty ludzkości. Pierwsza opiera się na wierzeniach przedislamskich; druga wersja jest typowym synkretyzmem wierzeń judeochrześcijańskich i kultury beduińskiej. Autor uważa, iż pojęcie szatana w chrześcijaństwie i islamie ma wspólne korzenie.
EN
The present article tackles upon the etymology of the word Satan on upon the Christian and Islamic studies devoted to him. In the first part, the present author describes the Catholic Church’s dogmatic studies concerning Satan (the reasons of his fall). In the second part, the present author focuses on the descriptions of Satan in Qur’an (the Islamic demonology). There are demonic creatures of the Islamic culture presented that may be identified with the Biblical Satan. Qur’an introduces two versions of the greatest humanity antagonist’s fall: the former is based upon the pre-Islamic beliefs; the latter is a typical syncretism of the Judaic-Christian beliefs and the Bedouin culture. The present author believes that the term and notion of Satan in Christianity and Islam – are of the same origin.
Keywords
Journal
Year
Pages
139-145
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • A.M. Di Nola, Diabeł, b.m.w., 2001
  • M. Kowalczyk, Dogmatyka, t. VI, Traktat o stworzeniu, Warszawa b.r.w.
  • P. Sawa, Zagrożenia duchowe. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej i przygotowanie do modlitwy o uwolnienie, b.m.w, b.r.w.
  • R. Zając, Szatan w Starym Testamencie, Lublin 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d948b34e-387a-4110-bf22-dbdd76b57329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.