PL EN


2014 | 2(14) | 355-376
Article title

Mętlarz, kręciciel, zamięsiciel… – wokół leksemu mąciwoda i jego synonimów

Authors
Content
Title variants
EN
Mętlarz, kręciciel, zamięsiciel… Polish lexeme mąciwoda and its synonyms
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the article is to gather and systematize the synonyms of the lexeme mąciwoda (also the ones that are not used in contemporary Polish language). Each synonym is placed in a more or less capacious semantic field. The semantic differences between synonyms are also analysed in the article. Moreover, the traces of forgotten lexemes in contemporary naming and culture are revealed by the author of the paper.
Contributors
author
 • Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Anusiewicz J., 1992, Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, w: Anusiewicz J., Nieckula F., red., Język a kultura, t. 5, Wrocław.
 • Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., red., 1999, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 2, Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., 2009, Historia języka polskiego, Warszawa.
 • Kleszczowa K., 1998, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich ewolucja. Rzeczowniki, Katowice.
 • Kleszczowa K., 2012, Gasnące słowa, w: Janowska A., Pastuchowa M., red., Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Katowice.
 • Kleszczowa K., 2012, Neologizmy a problem ewolucji systemu słowotwórczego, w: Janowska A., Pastuchowa M., red., Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Katowice.
 • Kurkowska H., 1949, O zmianach znaczeń wyrazów, w: „Poradnik Językowy”, z. 3.
 • Mosiołek-Kłosińska K., 1997, Antropocentryzm leksyki „zwierzęcej”, w: Grzegorczykowa R., Zaron Z., red., Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Wrocław.
 • Nagórko A., 2004, Wstęp, w: Nagórko A., Łaziński M., Burkhardt H., Dystynktywny słownik synonimów, Kraków.
 • Piela A., 2007, Od frazeologizmu do derywatu, w: „LingVaria”, nr 1 (3).
 • Rejter A., 2006, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo¬ komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.
 • Rejter A., 2008, Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego, w: „LingVaria”, nr 1 (5).
 • Tokarski R., 2013, Światy za światami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin.
 • http://grillhouse.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://lubimyczytac.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://nkjp.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://pl.wikipedia.org, [dostęp 20.09.2014].
 • http://poznajnieznane.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://rozternik.blog.onet.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://sjp.pwn.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.bukowa.szczecin.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.janow.arabians.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.miejski.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.nkjp.uni.lodz.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.poznan.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.wedel.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.wsjp.pl (WSJP), [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.zumi.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • http://www.zwodnik.pl, [dostęp 20.09.2014].
 • Anusiewicz J., Skawiński J., 1996, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław. (SPPot)
 • Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa. (ISJP)
 • Bańko M., red., 2005, Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa. (WSWB)
 • Bojczuk T., 2011, Słownik psycholingwistyczny języka polskiego z komentarzem, Londyn. (SpsychJP)
 • Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków. (SEJPBor)
 • Czeszewski M., 2006, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa. (SPPCz)
 • Doroszewski W., red., 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa. (SJPDor)
 • Dubisz S., red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.
 • Kaczmarek L., Skubalanka T., Grabias S., 1994, Słownik gwary studenckiej, Lublin. (SGS)
 • Karłowicz J., Kryński A.A., Niedźwiedzki W., 1900–1927, Słownik języka polskiego, t. 1–8, Warszawa. (SW)
 • Kopaliński W., 1967, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa. (SWO)
 • Linde S.B., 1807–1814, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa. (SL)
 • Mayenowa M.R., Pepłowski F., Mrowcewicz K., Potoniec P., red., 1966–, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–36, Wrocław–Warszawa–Kraków. (SPXVI)
 • Skorupka S., 1996, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa. (SFJP)
 • Skorupka S., red., 1988, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa. (SWB)
 • Stomma L., 2000, Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych, Warszawa. (SPWIiOP)
 • Szymczak M., red., 2002, Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa. (SJPSzym)
 • Urbańczyk S., red., 1953–2002, Słownik staropolski, t. 1–11, Kraków. (SStp)
 • Zdanowicz A. i in., 1861, Słownik języka polskiego, t. 1–2, Wilno. (SWil)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d94dd54e-95b2-4f30-b594-b59b51c205cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.