Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(95) HRD (Rozwój zasobów ludzkich) | 165-173

Article title

Impact Gap Profiler – narzędzie służące do diagnozy i rozwoju kompetencji oratorskich dla menedżerów

Content

Title variants

EN
The Impact Gap Profiler, a diagnostic and development tool for leaders at all levels

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The Impact Gap Profiler is a model created to help individuals hone their speaking skills. In many academic and business situations good content is not sufficient to hold the audience’s attention. In business situations, the listener’s attention can be harder to attract than the academic’s. Our work with very competent second language users of English over more than forty years indicates that fluency, grammatically correct, and even advanced English does not make a great speaker. So, the model was designed both to describe current skill levels visually and to indicate skill gaps to be addressed. In trialing the tool, we realized that it also works efficiently with mother–tongue speakers as a diagnostic tool and as a construct to hang specific advice and recommendations.
PL
Impact Gap Profiler to model, który został opracowany jako narzędzie do podnoszenia kompetencji oratorskich. W wielu sytuacjach, czy to w pracy akademickiej, czy w biznesie, dobra treść to za mało, żeby utrzymać uwagę audytorium. W sytuacjach biznesowych uwagę słuchacza może być trudniej przyciągnąć niż w akademickich. Nasze ponad 40-letnie doświadczenie w pracy z osobami, dla których język angielski jest drugim językiem, wskazuje na to, że płynność językowa, poprawność gramatyczna, a nawet zaawansowane umiejętność w posługiwaniu się językiem angielskim, wszystko to, nie czyni z osoby krasomówcy. Odpowiedzią na to jest nasz model, który został zbudowany, aby graficznie opisywać bieżące umiejętności językowe oraz żeby wskazywać na braki w ich zakresie. W testach narzędzie sprawdziło się doskonale również w pracy z osobami, dla których język angielski jest pierwszym językiem.

Year

Pages

165-173

Physical description

Document type

article

Dates

published
2013-12-15

Contributors

author
  • Oxford Brookes University, Oxford, UK
author
  • University of Economics in Katowice, Katowicwe, Poland

References

  • Fillery–Travis A. and Passmore J. (2011), A Critical Review of Executive Coaching Research: A Decade of Progress and What’s to Come, Coaching: An International Journal of Theory, Research & Practice, no. 4(2).
  • Haill A. (2008), The S–Factor: A Coaching Handbook, Oxford, Oxford Professional Consulting.
  • Jarvis J. (2007), Making the Case for Coaching: Does It Work, Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Report, London.
  • Olivero G. (1997), Executive Coaching as a Transfer of training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency, Public Personnel Management, 26(4).

Notes

PL
To jest polskie tłumaczenie tekstu, który ukazał się w papierowym wydaniu anglojęzycznego numeru HRM(ZZL)_2013_6(95); wersja polska numeru opublikowana została na bezpłatnej płycie CD

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0882

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d95120bc-b934-4718-90c3-6d7432477c72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.