PL EN


2015 | 209 | 159-170
Article title

Państwo jako podmiot zamawiający usługi edukacyjne dla społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
A state as an entity ordering educational services for a society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on the assessment of capital expenditures on secondary vocation¬al and general education, examination efficiency and the results of the key final examinations at the primary level. Higher expenditures are incurred in secondary vocational education. At the same time, outcomes achieved in this area of education are lower. It is proposed to implement a vocational education model, already legally sanc-tioned in extramural forms of education. The adoption of such solutions should actually enrich the human capital of society. This should provide a more careful secondary education and contribute to a significant improvement in the occupational mobility of society, due to a relatively fast process of acquiring new skills
Year
Volume
209
Pages
159-170
Physical description
Contributors
author
References
  • Bielecki P., Bony edukacyjne, granice urynkowienia w edukacji. Szkoła Główna Han-dlowa, Warszawa 2005.
  • Biernacki M., Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochro-ny zdrowia, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
  • Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element Programu Rozwoju Instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004.
  • Kleer J., Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.
  • Mankiw N., Romer D., Weil D., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1992, Vol. 107, No. 2.
  • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, Główny Urząd Statystyczny, War-szawa 2013.
  • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9528895-e0c8-4dfa-9d7d-589d11d43ef6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.