PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 134-148
Article title

Od teorii filmu do wideoesejów – ewolucja Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (2010-2018)

Title variants
EN
From Film Theory to Video Essays – Evolution of the Festival of Film Critics “Camera, Action” (2010-2018)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza ewolucji Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi, od pierwszej do dziewiątej edycji wydarzenia włącznie (2010-2018), ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wideoeseju, który w ostatnich latach zajmuje sporą przestrzeń w jego programie. Autorka – na podstawie programu filmowego, wydarzeń towarzyszących, konkursów organizowanych przez festiwal oraz konkretnych dzieł i sylwetek autorów – podejmuje refleksję nad próbą pozycjonowania terminu przez tę festiwalową imprezę w polskiej teorii i krytyce filmowej.
EN
The aim of the article is to analyse the evolution of the Festival of Film Critics ”Camera, Action” in Łódź, from the first to the ninth edition of the event inclusive (2010-2018), with particular emphasis on video essay, which in recent years has occupied a large space in the program. The author – following an analysis of the film program, accompanying events, competitions organized by the festival and specific works and profiles of the authors – reflects on the attempt to position the notion of “film essay” by this festival event in Polish film theory and criticism.
Contributors
 • Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
References
 • 1. #jestem krytykiem, czyli kim? O festiwalu Kamera Akcja!, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25835,1,1,jestem-krytykiem-czyli-kim-O-festiwalu-Kamera-Akcja.html (dostęp: 27.08.2018).
 • 2. Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, https://bip.uml.lodz.pl (dostęp: 06.09.2018).
 • 3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, https://bip.uml.lodz.pl (dostęp: 06.09.2018).
 • 4. Bordwell David , Hands (and faces) across the table, http://www.davidbordwell.net/blog/2008/02/13/hands-and-faces-across-the-table/ (dostęp: 04.09.2018).
 • 5. Bordwell David, Kinofilska krytyka a uniwersyteckie filmoznawstwo, „Ekrany” 2012, nr 6(10).
 • 6. Bordwell Dawid , Watching you watch THERE WILL BE BLOOD, http://www.davidbordwell.net/blog/2011/02/14/watching-you-watch-there-will-be-blood/ (dostęp: 04.09.2018).
 • 7. Bourdieu Pierre, Zmysł dystynkcji, [w:] Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • 8. Elsaesser Thomas, Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe (2005), [w:] The Film Festivals Reader, red. Dina Iordanova, St Andrews Film Studies 2013.
 • 9. ESEJ FILMOZNAWCZY: HARUN FAROCKI, http://kameraakcja.com.pl/faqs/esej-filmoznawczy-harun-farocki/ (dostęp: 29.08.2018).
 • 10. Festiwal Kamera Akcja, https://www.facebook.com/pg/kameraakcja/about/?ref=page_internal (dostęp: 26.08.2018).
 • 11. Fochtman Arkadiusz, KAMERA AKCJA 2011 – nabór filmów konkursowych!, https://plasterlodzki.pl/film/zapowiedzi-wydarze-film/kamera-akcja-2011-nabor-filmow-konkursowych/ (dostęp: 09.08.2018).
 • 12. Haraway Donna, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf (dostęp: 08.09.2018).
 • 13. Iordanova Dina (red.), Films need festivals, festivals need films, St Andrews Film Studies, http://stafs.org/news/new-series-films-need-festivals-festivals-need-films/ (dostęp: 08.09.2018).
 • 14. Kobierska Agata, Inauguracja Festiwalu KAMERA AKCJA!, https://plasterlodzki.pl/film/aktualnoci-filmowe/inauguracja-festiwalu-kamera-akcja/ (dostęp: 09.08.2018).
 • 15. KONKURS KRYTYK MÓWI, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-2014/konkursy-2014/konkurs-krytyk-mowi/ (dostęp: 26.08.2018).
 • 16. Konkurs „Krytyk mówi” edycja 2018, http://kameraakcja.com.pl/konkurs-krytyk-mowi-2/ (dostęp: 26.08.2018).
 • 17. Konkurs Krytyk Mówi, http://kameraakcja.com.pl/edycja-2016/konkurs-krytyk-mowi/ (dostęp: 26.08.2018).
 • 18. Krytyk kradnie? Wideo-eseje filmowe, http://kameraakcja.com.pl/edycja-2016/krytyk-kradnie-wideo-eseje-filmowe/ (dostęp: 04.09.2018).
 • 19. PANELE DYSKUSYJNE, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-2013-2/program-3/panele-dyskusyjne-2/ (dostęp: 25.08.2018).
 • 20. Polski Instytut Sztuki Filmowej, https://www.pisf.pl (dostęp: 06.09.2018).
 • 21. REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-marzec-2012/konkursy-2/k-etiud-i-animacji/ (dostęp: 25.08.2018).
 • 22. Regulamin konkursu „Krytyk mówi”, http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/Regulamin-Konkursu-Krytyk-Mówi-9.-FKA_PG.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • 23. Regulamin konkursu „Po seansie. Zostań krytykiem filmowym. Konkurs na tekst krytyczny o tematyce filmowej”, http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/konkurs-zostan-krytykiem-filmowym-2012.pdf (dostęp: 25.08.2018).
 • 24. Relacje z wydarzeń. Dzień 4 – Na wizji – panel dyskusyjny, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-marzec-2012/relacje-recenzje/ (dostęp: 25.08.2018).
 • 25. ROBOTNICY OPUSZCZAJĄ MIEJSCA PRACY, https://msl.org.pl/wydarzeniams/publikacje/robotnicy-opuszczaja-miejsca-pracy---workers-leaving-the-workplace,60.html (dostęp: 06.09.2018).
 • 26. Syska Rafał, Filmoznawstwo vs. kinofilia, „Ekrany” 2012, nr 6(10).
 • 27. The DIEM Project, https://thediemproject.wordpress.com (dostęp: 04.09.2018).
 • 28. WARSZTATY I SPOTKANIA, http://kameraakcja.com.pl/o-festiwalu-2/poprzednie-edycje/edycja-2013-2/program-3/warsztaty-i-spotkania/ (dostęp: 25.08.2018).
 • 29. Wszyscy jesteśmy krytykami – debata moderowana przez Annę Bielak i Rafała Syskę, „Ekrany” 2012, nr 6(10).
 • 30. Zając Bartosz, Esej audiowizualny – w stronę historii, [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Kłys, Natasza Korczarowska-Różycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Filmografia
 • 1. Honest Trailers - The Wolf of Wall Street, twórcy: Screen Junkies, https://www.youtube.com/watch?v=BzpIB5TJ7LI (dostęp: 03.09.2018).
 • 2. Kanał Screen Junkies w serwisie YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCOpcACMWblDls9Z6GERVi1A (dostęp: 03.09.2018).
 • 3. Kanał Sfilmowani w serwisie YouTube, https://www.youtube.com/user/SfilmowaniTV (dostęp: 09.08.2018).
 • 4. Kevin B. Lee (Video-Essayist, Berlin): 10th anniversary of video essays, twórcy: Merz Akademie, https://vimeo.com/220432625 (dostęp: 21.07.2018).
 • 5. Konkurs Krytyk Mówi 2014 - Diana Dąbrowska, https://www.youtube.com/watch?v=NxZvjAeTWf0 (dostęp: 04.09.2018).
 • 6. Konkurs "Krytyk mówi" 2017 - Aniela Janowska, https://www.youtube.com/watch?v=EAOffQIAJYI (dostęp: 04.09.2018).
 • 7. The Spielberg Face, twórcy: K. B. Lee, https://vimeo.com/199572277 (dostęp: 07.09.2018).
 • 8. There Will Be Blood with gaze locations of 11 viewers, twórcy: The DIEM Project, https://vimeo.com/19788132 (dostęp: 04.09.2018).
 • 9. Wideoesej: A Joke by Ingmar Bergman, twórcy: K. Klimek, 2018, https://www.nowehoryzonty.pl/akt.do?r=enh&id=5389 (dostęp: 9.08.2018).
 • 10. Wolf of Wall Street: Just the 'F' Words, twórcy: Screen Junkies, https://www.youtube.com/watch?v=mn49DiI9Gag (dostęp: 07.09.2018).
 • 11. Z Jakubem Dębskim o wideokrytyce filmowej, twórcy: Ekrany Film&Media, https://www.youtube.com/watch?v=e1kA5YT8bJo&t=19s (dostęp: 09.08.2018).
 • Materiały dodatkowe
 • 1. Nagranie z panelu dyskusyjnego „Sztuka kradzieży. O wizualnej krytyce filmowej”, który odbył się 7 października 2016 roku podczas 7. edycji Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Wzięli w nim udział: Michał Oleszczyk, Stanisław Liguziński oraz Kuba Mikurda. Rozmowę moderował Michał Pabiś-Orzeszyna.
 • 2. Wywiad z Dianą Dąbrowską przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 16 sierpnia 2018 roku.
 • 3. Wywiad z Kubą Mikurdą i Stanisławem Liguzińskim przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 16 czerwca 2018 roku.
 • 4. Wywiad z Malwiną Czajką przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 3 lipca 2018 roku.
 • 5. Wywiad z Malwiną Czajką i Przemysławem Glajznerem przeprowadzony przez Patrycję Chuszcz 11 kwietnia 2017 roku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d95500ad-9761-4124-9d0c-baafc03b6611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.