PL EN


Journal
2015 | 1 | 13-16
Article title

Poziom wiedzy mężczyzn na temat raka jądra

Content
Title variants
EN
Level of the knowledge of men about the testicular cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Wśród nowotworów męskiego układu moczowo- -płciowego rak jądra występuje w ok. 2% przypadków nowotworów u mężczyzn i jest jednym z „najmłodszych” guzów. Niewiedzę na jego temat potwierdzają badania statystyczne. Cel pracy: Określenie poziomu wiedzy wybranej grupy mężczyzn na temat nowotworów złośliwych jądra. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród mężczyzn pochodzących z trzech różnych środowisk. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki: 76% respondentów potwierdziło możliwość wystąpienia u nich schorzenia, jakim jest rak jądra. 70% ankietowanych nisko oceniło stan swojej wiedzy. Ponadto badani mieli problem z prawidłowym wskazaniem objawów zwiastujących chorobę. Wnioski: Poziom faktycznej wiedzy na temat raka jądra nie jest imponujący. Mężczyźni mają problem z prawidłowym wskazaniem objawów sugerujących rozwijającego się raka jądra.
EN
Background: The testicular cancer is appearing among cancers of the male urogenital system in about 2% of cases of cancers at men and is one from “youngest” of tubers. To his subject statistical surveys are confirming the ignorance. Aim of the study: Determining the level of the knowledge of the chosen group of men about malignant tumours of the nucleus. Material and methods: They conducted research amongst men coming from three various environments. An author’s ques- tionnaire of the questionnaire form. Results: 76% of respondents confirmed the possibility of the diseases, which is testicular cancer. 70% of respondents low rated their knowledge. Moreover examined had a problem with correct showing manifestations heralding the testicular cancer. Conclusions: The level of the actual knowledge about the testicular cancer isn’t  imposing. Men have a problem with correct showing manifestations suggesting the unfolding testicular cancer.
Journal
Year
Issue
1
Pages
13-16
Physical description
Dates
accepted
2015-02-02
Contributors
author
  • Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
  • Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9585315-0746-4562-83e2-3243bfb0bb47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.