PL EN


2012 | 4(40) | 273-293
Article title

Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko dyskryminacji (cz. 2)

Authors
Title variants
EN
Motivating Women in the Labour Market and the Problem of Discrimination
Languages of publication
PL
Abstracts
The author reflects on two important issues related to the economy of women’s labour market. The first one is associated with women’s motivation with respect to their employment – whether they wish to be vocationally active or passive – and what the reasons for their choices are. The other issue concerns women’s attitudes to equal rights at home and at work or, in other words, their attitude to discrimination. 160 women were surveyed. It turned out that regardless of the economic standing of their household, they exhibit pro-employment attitudes. The results confirmed the hypothesis that the majority of women work because the occupational sphere is often as important as family and home duties. Most of the surveyed women are convinced that discrimination of women does exist in Poland, more frequently at work than at home.
Contributors
author
 • Katedra Historii Gospodarki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kw. 2007 GUS,Warszawa 2007.
 • Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu społecznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2002.
 • Begg D. i in., Ekonomia, t. I, PWE, Warszawa 1998.
 • Borkowska S.: Perspektywa integracji europejskiej-kontekst rynku pracy, w: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2002.
 • Domański S. R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Encyklopedia Socjologii, tom III, hasło: „Postawa”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Gawrycha M., Wasilczuk J., Wiech P.: Szklany sufit i ruchome schody − Kobiety na rynku pracy, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2007.
 • Goleniewska D.: Kariery zawodowe kobiet w przemyśle, Studia i Materiały, zeszyt 10, Warszawa 1976.
 • Knapik W.: Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Kodeks pracy i inne teksty prawne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, wydanie 22.
 • Kostera M.: Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996.
 • Mariański J.: Etos pracy bezrobotnych (raport z badań empirycznych), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.
 • Nussbaum M.: Kobiety i praca: perspektywa zdolności, w: Kobieta w świecie-kobieta w Kościele, „Znak”, kwiecień 2005.
 • Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Praca kobiety (matki) w domu, Instytut Studiów nad Rodziną, UKSW, www. isnr, uksw, edu.pl/słownik/praca/htm, 18.03.2009.
 • Renezetti C. M., Curran D. J.: Kobiety i mężczyźni w społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Riffkin J.: Koniec pracy, Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Robbins S. P., DeCenzo D. A.: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, M. Tabin (red. naukowa), hasło: „Segmentacja rynków pracy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, wyd. III uzupełnione poprawione, Wrocław 1998.
 • Tabin D.: Szanse i zagrożenia rynków pracy, w: „Badania Naukowe”, tom 10, nr 2, Kielce 2003.
 • Titkow A., Duch - Krzysztoszek D., Budzowska B.: Nieodpłatna praca kobiet, Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Zaworska - Nikoniuk D.: Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d959ff9f-c7b1-45c1-840a-759eb54ff961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.