PL EN


2013 | 11 | 410-424
Article title

L’ufficio del decano nella diocesi di Augustów ossia di Sejny fino agli anni sessanta del XIX secolo

Authors
Content
Title variants
PL
Urząd dziekana w diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej, do końca lat sześćdziesiątych XIX wieku
Languages of publication
IT
Abstracts
Diecezja augustowska, czyli sejneńska, została utworzona przez papieża Piusa VII na mocy bulli Ex imposita Nobis z dnia 30 czerwca 1818 roku i obejmowała 120 parafii i podzielonych na 12 dekanatów. Dziekani w diecezji byli mianowani przez biskupa diecezjalnego lub administratora diecezji. Nominacje te uzależnione były od władz państwowych. Dziekani nie posiadali władzy jurysdykcyjnej, a ich obowiązki i prawa były zgodne z ówcześnie obowiązującym prawem kanonicznym. Znali lokalną sytuację w dekanacie, więc udzielali pomocy biskupowi lub administratorowi diecezji w rozwiązywaniu trudnych problemów, nadzorowali pracę księży oraz służyli im pomocą.
Year
Issue
11
Pages
410-424
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d95bb08c-3dfe-411c-904e-1c9cf45634e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.