PL EN


2016 | 23 | 165-180
Article title

Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych

Authors
Content
Title variants
EN
Biblical images of Heaven in the late poetry of Juliusz Słowacki. Some research remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony obrazom nieba w późnej twórczości Juliusza Słowackiego. Głównym przedmiotem rozważań są te poetyckie utwory, w których obecne są przemyślenia na temat Jerozolimy Słonecznej i związanej z nią problematyki apokaliptycznej. Owe obrazy nieba badacze zwykli byli interpretować często w kontekście (nieortodoksyjnej) filozofii genezyjskiej poety. Praca zwraca uwagę na fakt, że w późnej liryce Słowackiego, nieprzeznaczonej do publikacji, napotykamy nieco odmienną koncepcję przestrzeni niebiańskich, zgodną w swoim przesłaniu z biblijnymi obrazami nieba.
EN
This article is dedicated to the poetic images of heaven in the late poetry of Juliusz Słowacki. Until now, researchers used to relate these images and interpret them in the context of the “Genesis” philosophy of the poet. Meanwhile, it is worth noting that the late Słowacki’s lyrics, not intended for publication, show quite different pictures of heaven which seem to be similar to those in the Bible and standing somewhat in contradiction to the Genesis philosophy.
Contributors
 • Katedra Literatury Modernizmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bojko, Pelagia. W stronę Jerozolimy Słonecznej. Kategoria światła w wizerunkach postaci w „Królu-Duchu” J. Słowackiego. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2000.
 • Brzozowski, Jacek, Przychodniak, Zbigniew. Od wydawców do: Juliusz Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.
 • Cieśla-Korytowska, Maria. „O wolności Mesjasza – «Samuel Zborowski» Juliusza Słowackiego. W: O Mickiewiczu i Słowackim, 55–66 Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999.
 • Kalinowski, Daniel. „Niebiańskie miasto i niebiańska istota”. W: Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Kasperski, Edward. „Religijność a literatura romantyczna”. W: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1994.
 • Kijas, Zdzisław Józef. Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
 • Korotkich, Krzysztof. Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011.
 • Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2000.
 • Krysowski, Olaf. Słońc ogromnych kręgi… Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa, Wydawnictwo: Verbinum, 2002.
 • Kulesza, Monika. „Anioły Juliusza Słowackiego”. Roczniki Humanistyczne 1 (2006): 87–148.
 • Kułakowska, Joanna. Formy modlitewne w twórczości Słowackiego, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 1996.
 • Maciejewski, Marian. „Głos w dyskusji”, w: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Piwińska, Maria. Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa: Wydawnictwo: PEN, 1992.
 • Pyczek, Wacław. Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.
 • Ratzinger, Joseph. Eschatologia – śmierć i życie wieczne. Tłum. Marek Węcławski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1984.
 • Raztinger, Joseph. Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień. Tłum. Albert Warkotsch. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.
 • Słowacki, Juliusz. Korespondencja. T. 2, oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1963.
 • Słowacki, Juliusz. Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.
 • Skowronek, Alfons Józef. „Tajemnica przemijalności ludzkiego życia”. Życie duchowe 68 (2011): 18–25.
 • Stachowiak, Lech. „Anioł”. W: Encyklopedia katolicka. T. 1 (k. 606). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995.
 • Synowiec, Juliusz. Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju. Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, 2001.
 • Szczeglacka-Pawłowska, Ewa. „Żałoba po sobie samym. «Anioł ognisty – mój anioł lewy…» jako liryk raptularzowy”. W: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, red. Ewangelina Skalińska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
 • Szczeglacka-Pawłowska, Ewa. „Figura tożsamości. O Raptularzu 1843–1849 Juliusza Słowackiego”. W: Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Szymik, Jerzy. O cudzie wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi cudownie być razem. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2000.
 • Trojnar, Stanisław. „Apokalipsa Św. Jana w twórczości Słowackiego”. Pamiętnik Literacki 26 (1929): 523–563.
 • Troszyński, Marek. Austeria „Pod Królem-Duchem”. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.
 • Zgorzelski, Czesław. Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego. Lublin: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Ziemba, Kwiryna. „Dyskusja”. W: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6–7 grudnia 1982 r., red. Maria Janion, Marta Zielińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d95fe19f-30d9-4662-9b05-f926e5575f8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.