PL EN


2018 | 14 | 127-154
Article title

Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2)

Content
Title variants
EN
Ditch and settlement features within the medieval cemetery at Cedynia (site 2)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents settlement features: pits, hearths and a ditch, located in the north-western and western part of the medieval cemetery at Cedynia (site 2), cooccurring with inhumation burials. These features can be dated to the 12th–14th century.
Year
Volume
14
Pages
127-154
Physical description
Dates
published
2018-12-27
Contributors
References
  • Byrska-Kaszewska E. 1957. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Starym Brześciu, pow. Włocławek (stan. 4). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 2, 85–124.
  • Członkowski D. 1967. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na terenie Żydowa, pow. Sławno w rejonie powstającej elektrowni wodnej w lecie 1966 roku. W: Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w 1966 roku. Koszalin, 43–47.
  • Filipowiak W. 1967. Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle danych archeologiczno-toponomastycznych. Przegląd Zachodni 5, 5–16.
  • Jaskanis D. 2008. Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu. Warszawa.
  • Malinowska-Łazarczyk H. 1982. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni I–II. Szczecin.
  • Malinowska-Łazarczyk H. 1985. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Cedyni w latach 1976–1985. Materiały Zachodniopomorskie 31, 85–115.
  • Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.
  • Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stan. 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie. Szczecin.
  • Porzeziński A. 2010. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Badania 1976–1985. Maszynopis w Archiwum Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Rębkowski M. 2007. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne. Szczecin.
  • Rymar E. 2013. Cedynia jako ośrodek administracyjny (XII–XIII w.) i miejski (XIII –XVI w.). W: P. Migdalski (red.), Cedynia i okolice poprzez wieki. Chojna–Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9605b2d-6ed9-4c82-b58c-eeaacd5002cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.