PL EN


2008 | 2(32) | 61-71
Article title

Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Forecast of GDP Per Capita Growth in Polish Regions 2006–2015
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem analizy przedstawionej w dalszej części artykułu jest symulacja wzrostu gospodarczego w polskich regionach i podregionach w latach 2006–2015, wykorzystująca obserwowane w przeszłości odchylenia regionalnych stóp wzrostu od stopy krajowej. Prognoza przewiduje, że głównymi ośrodkami wzrostu w badanym okresie będą metropolie warszawska i poznańska. Do 2015 r. województwo mazowieckie znacznie przekroczy średni poziom PKB na mieszkańca dla UE 27. Choć polska gospodarka zbliży się pod względem dochodów do unijnej średniej, to należy się spodziewać dalszej polaryzacji rozwoju między regionami. Najbiedniejsze polskie województwa mogą w 2015 r. osiągnąć PKB per capita zbliżony do średniego poziomu dla Polski z 2006 r.
EN
The article offers a forecast of GDP per capita growth in Polish regions (NTS2) and subregions (NTS3) between 2006 and 2015, based on the past deviations of regional economies from the national growth path. The simulation shows that highest rates are expected in two metropolitan areas – Warsaw and Poznan. The Mazowieckie region (the one including Warsaw) will become the first to surpass the average level of GDP per capita in EU27. Although Poland will generally close the GDP gap to EU, further polarisation between regions is expected. The per capita income of the most lagging Polish regions will in 2015 reach (in real terms) the 2006 level of Polish national economy.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
  • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, 2007, Bruksela: Komisja Europejska.
  • Ederveen S., de Groot H.L.F. et al., 2006, "Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of thé conditional effectiveness of European Cohésion Policy", Kyklos, nr 59 (1), s. 17-42.
  • Rodriguez-Pose A., Fratesi U., 2004, "Między rozwojem a polityką społeczną. Europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu l", Studia Regionalne i Lokalne, nr 17 (3), s. 5-32.
  • Gorzelak G., 2007, "Rozwój - region - polityka", w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: MRR, Euroreg, s. 179-214.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d96c4453-a4c7-4c56-8611-ae6a977c4e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.