PL EN


2015 | 5 | 577-585
Article title

Po drugiej stronie ekranu. O pochodzeniu i charakterze e-liberatury

Content
Title variants
EN
On the other side of the screen. On the origin and nature of e-liberature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została przedstawiona idea dzieła e-liberackiego, czyli utworu liberackiego funkcjonującego wyłącznie w wirtualnej przestrzeni Internetu. Podjęto próbę genologicznego umiejscowienia tego typu literatury – ukazując jej odmienność od e-literatury oraz liberatury – oraz przedyskutowano jej hipertekstowość (hipermedialność). Głównym celem było ukazanie liberatury jako gatunku doskonale funkcjonującego w Internecie, o wiele lepiej niż tradycyjna literatura.
EN
The author presents the concept of an e-liberary work, i.e., a liberary piece which functions only in the virtual space of the Internet. An attempt is made to locate this type of literature among the genres – presenting the difference between this type and e-literature, as well as liberature – and to discuss its hypertextuality (hypermediality). The main aim was to present liberature as a genre which functions very well on the Internet, much better than traditional literature.
Year
Issue
5
Pages
577-585
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • [1] Aarseth, E.J., Cybertekst: perspektywy literatury ergodycznej, przeł. Sikora D., Pisarski M., http://www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html, dostęp: 10.11.2014.
 • [2] Aarseth, E.J., Nonlinearity and Literary Theory, [w:] Wardrip-Fruin N., Montfort N. (red.), The New Media Reader, Cambridge, London 2003.
 • [3] Baudrillard, J., Screened Out, przeł. Turner C., London, New York 2002.
 • [4] Bazarnik, K., „Książka jako przedmiot” Michela Butora, czyli o liberaturze przed liberaturą, http://www.liberatura.pl/teksty-dostepne-na-stronie.html, 22.11.2014.
 • [5] Bazarnik, K., Fajfer, Z., Liberatura czyli dziura w sieci, [w:] Kocójowa M. (red.), Informacje o obiektach kultury i Internet, Kraków, 2005, http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e01/bazarnik.pdf, 10.11.2014.
 • [6] Bazarnik, K., Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, http://www.liberatura.pl/teksty-dostepne-na-stronie.html, 7.08.2014.
 • [7] Bolter, J.D., Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah, London 2001.
 • [8] Fajfer, Z., Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, [w:] Bazarnik K. (red.), Liberatura czyli literatura totalna, Kraków 2010.
 • [9] Fajfer, Z., Liberatura czyli literatura totalna. Aneks do „Aneksu do Słownika terminów literackich”, [w:] Bazarnik K. (red.), Liberatura czyli literatura totalna, Kraków 2010.
 • [10] Fajfer, Z., W stronę liberatury, [w:] Bazarnik K. (red.), Liberatura czyli literatura totalna, Kraków 2010.
 • [11] Gilliver, J., Nitka, M., The Place of Reading, [w:] Kalaga W., Rachwał T. (red.), (Aesth)etics of Interpretation: Essays in Cultural Practice, Katowice 2000.
 • [12] Kalaga, W., Tekst hybrydyczny. Polifonie i aporie doświadczenia wizualnego, [w:] Bolecki W., Dziadek A. (red.), Kulturowe wizualizacje doświadczenia, Warszawa 2010.
 • [13] Manovich, L., Język nowych mediów, przeł. Cypryański P., Warszawa 2006.
 • [14] Matuszyk, Ł., Liberackie ciało i jego Oka-leczenie, „Er(r)go: Teoria – Literatura – Kultura”, [złożone do publikacji].
 • [15] Pisarski, M., Hipertekst a intertekstualność: powinowactwa i rozbieżności, [w:] „Porównania” 2011 nr 8, T. VIII.
 • [16] Rorty, R., Kariera pragmatysty, przeł. Bieroń T., [w:] Eco U. i in., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.
 • [17] Ryan, M.-L., Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore 2001.
 • [18] Rybarczyk, A., „Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o liberaturze, [w:] „Biblioteka”, 2012, nr 16 (25), https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6462/1/AGNIESZKA%20RYBARCZYK.pdf, dostęp: 10.11.2014.
 • [19] Wardrip-Fruin, N., What Hypertext Is, [in:] Proceedings of the fifteenth ACM conference on hypertext and hypermedia, New York 2004.
 • [20] Wysłouch, S., Literackość i medialność pierwszej polskiej powieści internetowej, [w:] „Techsty” 2014, nr 9 (1), http://techsty.art.pl/m9/s_wyslouch_blok.html (dostęp: 22.11.2014).
 • NETOGRAFIA
 • [21] http://www.techsty.art.pl/magazyn3/fajfer/Ars_poetica_polish.html, 10.11.2014.
 • [22] http://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/2010/09/Mallarme-Coup-de-des.jpg, 10.11.2014.
 • [23] http://zamek.poznan.pl/fotki/Zenon%20Fajfer%20-%20Powieki%20%28fragment%29.swf, 10.11.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d96ce798-fc13-4d88-ac37-5122d418885b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.