PL EN


2016 | 2(84) | 53-65
Article title

PERSPEKTYWY ZMIAN ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH I ICH WYKORZYSTANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W OPINII EKSPERTÓW Z REGIONU

Title variants
EN
Perspectives for changes of resources and their utilization in dolnoslaskie voivodship farms in the opinion of experts from the region
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the article was to outline the perspective for changes of production resources in dolnoslaskie voivodship farms by 2020. It was based on own research conducted among 21 experts with expert surveys technique in autumn of 2013. There were analyzed: status and anticipated changes in farms resource production and their utilization, expected organizational and production changes, as well as the expected effects of the changes. It was assumed improvement of agricultural land use and changes which make that dolnoslaskie voivodship become significant in the country and abroad manufacturer of feed. Experts have predicted a reduction in the number of employees in dolnoslaskie voivodship agriculture and increase in the number of agricultural machines.
Contributors
  • Mgr inż. Agnieszka Tarnowska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118-120, bud. D, 53-345 Wrocław, Poland
References
  • 1. Bojarszczuk J., Księżak J. (2010): Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (16), 28.
  • 2. Grabowski S. (1991): Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. PWRiL, Warszawa, 25.
  • 3. Grzelak A. (2014): Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 45.
  • 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2004 nr 167 poz. 1758).
  • 5. Pritchard C. L. (2001): Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG Press, Warszawa, 53-56.
  • 6. Szymańska J. (2012): Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 113.
  • 7. Tarnowska A. (2014): Zmiany zasobów produkcyjnych rolnictwa krajów UE w latach 2005-2012 [w:] Olszańska A. (red.) Agrobiznes w teorii i w praktyce. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 146-156.
  • 8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 nr 16 poz. 78).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d96dde49-6880-4d44-aef5-e0912d1d5ce0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.