PL EN


2014 | 105 | 4 | 137-150
Article title

Apokryfy polskiej poezji współczesnej

Title variants
EN
Apocryphal Texts in Contemporary Polish Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W szkicu podjęta została analiza sytuacji apokryfów we współczesnej poezji polskiej. Zrekonstruowano historię tego terminu oraz wprowadzono podział na apokryfy właściwe, mediewistyczne i literackie. Ukazano dwa modele literackich apokryfów: odwołujące się do kontekstu "Biblii" oraz ustanawiające odrębny kanon archetekstu. Na przykładzie wiersza Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza" przedstawionio model nawiązujący do przekazu biblijnego. Z kolei utwór Jarosława Marka Rymkiewicza "Wiersz na te słowa Heraklita: 'Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki'”, powołujący kontekst archetekstu pozabiblijnego, ukazuje model, w którym realizowana jest zasada apokryfu. Przedstawia ona tekst w postaci palimpsestu dzięki uwydatnieniu złożonej relacji intertekstualnej i odsłania jego kanoniczną inspirację.
EN
The text assumes an analysis of the situation of apocryphal texts in contemporary Polish poetry. It reconstructs the history of the term and introduces its division into apocrypha proper, medieval, and literary apocrypha. Two models of literary apocrypha are considered in the paper, namely those pertaining to the "Bible", and those which constitute a different canon from the archetext. As based on Zbigniew Herbert’s poem "Domysły na temat Barabasza" ("Speculations on the Subject of Barabbas") the author presents a model referring to the Biblical account. In turn, Jarosław Marek Rymkiewicz’s piece "Wiersz na te słowa Heraklita: 'Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki'” ("Poem to Heraclitus: 'No man ever steps in the same river twice'”) invoking the context of non-Biblical account shows a model which follows the apocryphal rule: it gives a text in the palimpsest form with emphasis put on a complex intertextual relationship, and discloses its canonical inspiration.
Year
Volume
105
Issue
4
Pages
137-150
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d972d35c-2d52-49f6-96b9-8144742b53a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.