PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 155-166
Article title

Zaufanie w kryzysie, czyli „kultura budowania na nieufności”. Próba analizy zjawiska na podstawie „2017 Edelman Trust Barometer” z uwzględnieniem odniesienia do mediów

Authors
Title variants
EN
An attempt at an analysis of the phenomenon, based on „2017 Edelman Trust Barometer”, including relation to media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowe media w dobie globalizacji stworzyły możliwość niespotykanej dotąd komunikacji i dostępu do informacji. Stąd tak ważne jest zwrócenie uwagi na nowe zjawisko „kultury budowania na nieufności”. Raport „2017 Edelman Trust Barometer” przedstawia niepokojące wyniki badań dotyczące poziomu zaufania reprezentantów dwudziestu ośmiu krajów na świecie, wobec czterech typów instytucji: rządowych, pozarządowych, biznesowych oraz wobec mediów. Badania pokazują drastyczny spadek zaufania do mediów, w tym także do nowych mediów. Analiza owego zjawiska może dać szansę na odwrócenie niekorzystnych społecznie trendów, które często są utrwalane i wspierane przez media. Wydaje się, że tylko zmiana modelu integracyjnego może przywrócić zaufanie jednostek, a także społeczeństw do najważniejszych instytucji.
EN
New media in global world has created possibility to total communication. It has a great importance in the ‘culture of building the distrust’. The irresponsible usage of mechanism and tools to communication and information deepens difficulties in trust and dialogue. Also social inequalities and aggressive politics deepens the distrust. ‘2017 Edelman Trust Barometer’ indicates there is high level of distrust of: government institutions, non-governmental institutions, media and business. Media should go over revolution leads to new model of communication, based on objective information and trust. But it can only be achieved by a change in the model of integration.
Year
Volume
Issue
3
Pages
155-166
Physical description
References
 • Business Insider Polska, W Davos rozpoczyna się 47. Światowe Forum Ekonomiczne, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/swiatowe-forum-ekonomiczne-w-davos-2017/q7b0zbm [dostęp: 21.09.2017].
 • Nowy Marketing, Globalny kryzys zaufania – 2017. Edelman Trust Barometer, http://nowymarketing.pl/a/12370,globalny-kryzys-zaufania-2017-edelman-trust-barometer [dostęp: 20.09.2017].
 • Lapowsky I., Wired Business, Here’s How Facebook Actually Won Trump The Presidency, https://www.wired.com/2016/11/facebook-won-trump-election-not-just-fake-news/ [dostęp: 21.09.2017].
 • Pastwa R., To było po kilku kieliszkach Merlota…, http://lublin.gosc.pl/doc/3828652.To-bylo-po-kilku-kieliszkach-Merlota [dostęp: 20.09.2017].
 • Shah N., From global village to global marketplace: Metaphorical descriptions of the global Internet, „International Journal of Media and Cultural Politics” 4(2008), nr 1, s. 9-26, https://pl.scribd.com/document/18761307/International-Journal-of-Media-and-Cultural-Politics-Volume-4-Issue-1-Read-in-Fullscreen [dostęp: 19.09.2017].
 • 2017 Edelman Trust Barometer. Global Annual Study. Global Results, https://www.edelman.com/global-results/ [dostęp: 20.09.2017].
 • 10 Trust Barometer Insights, https://pl.scribd.com/document/336642756/10-Trust-Barometer-Insights#from_embed [dostęp: 28.08.2017].
 • Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Kraków: Universitas 2009.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa: Scholar 2004.
 • Dąbała J., Media i dziennikarstwo. Aksjologia, warsztat, tożsamość, Kraków: Universitas 2014.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 • Giddens A., Ryzyko, zaufanie, refleksyjność, w: Modernizacja, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, red. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 • Kolczyński M., Absencja wyborcza w Polsce – determinanty zjawiska, w: Demokracja w dobie globalizacji, t. I: W praktyce politycznej, red. J. Iwanek, M. Mazur, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 277-291.
 • Kuczer R. [recenzja], Paul Levinson, „Nowe nowe media”, tłum. M. Zawadzka, Kraków, Wydaw-
 • nictwo WAM, 2010, ss. 327, „Resovia Sacra”. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 17(2010), s. 333-338.
 • Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa: Difin 2013.
 • Pastwa R., Gdy Kościół stracił wizję. Przyszłość wiary w Europie Środkowo-Wschodniej, „Więź” 2017, nr 2, s. 115-123.
 • Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d976a766-4470-4176-bdcc-438fea568f64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.