PL EN


2016 | LXXI | 221-236
Article title

Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część I: Wybrane szczegóły anatomiczne tekstu liberackiego

Content
Title variants
EN
The reading of ”The Selected Works of T.S. Spivet” by Reif Larsen. Part 1: Selected anatomical details of a liberary text
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the first part of the paper devoted to the multidimensional analysis and interpretation of the novel by Reif Larsen, I show that the liberary optics will allow its optimal reading. The analysis of the form of this work, its “flesh”, was carried out in relation to the proposals of Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik — the founders of the liberature theory, which centres its interest on the materiality of the book as a physical object, focusing on the integrity of the form of the recording with the content conveyed. Selected anatomical details of a liberary text are its “external” characteristics, manifested mainly in the shape and the structure of the book, as well as in the related field of intermedia. I have established that the media conveying the meaning of The Selected Works of T.S. Spivet are: the text and the material form of the book, forming an organic whole; all its elements, including the non-verbal ones, are the media of its meaning. The important elements include, among others, its format imitating the shape and dimensions of a popular American spiral notebook; increased spacing mimicking printing rulings; multi-topic marginalia; a small font size — reflecting the handwriting of a young cartographer; numerical values (e.g.: the dimensions of the volume, the number of chapters, the numbering contained in infographics, the numbering of exhibits displayed on the cover and the website); transtextual operations (e.g.: intertextual quotation-motto, hypertextual graphic references to Moby Dick by Herman Melville or the metatextual reference to the philosophy of Plato).
Year
Volume
Pages
221-236
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, martaszymor@wp.pl
References
 • Bazarnik Katarzyna, red. 2002. Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa. Kraków: Universitas. Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu). S. V–XVI. „Książka jako przedmiot” Michela Butora, czyli o liberaturze przed liberaturą. S. 171–[195].
 • Bazarnik Katarzyna. 2005. Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury. W: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki. Pod red. Małgorzaty Gryglickiej-Dawidek. Kraków: Korporacja Ha!art. S. 1–16.
 • Bellafante Ginia. 2009. Map Quest. The New York Times, 19 June 2009 [online]. Dostęp: http://www.nytimes.com/2009/06/21/books/review/Bellafante-t.html?_r=0 [12.12.2015].
 • Bringhurst Robert. 2008. Elementarz stylu w typografii. Kraków: D2D.pl.
 • Charles Ron. 2009. Notes From The Margins Of a Boy’s Life. Washington Post, 5 May 2009 [online]. Dostęp: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/05/AR2009050503817.html [12.12.2015].
 • Fajfer Zenon. 1999. Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich. „Dekada Literacka” nr 5/6 (153/154), 30 czerwca 1999 r., [online]. Dostęp: http://www.slideshare.net/mik_krakow/zenon-fajfer-liberatura-aneks-do-sownika-terminw-literackich [12.12.2015].
 • Fajfer Zenon. 2001. Liberatura czyli literatura totalna (Aneks do Aneksu do słownika terminów literackich). „FA-art” nr 4 (46). S. 10–17.
 • Fajfer Zenon. 2010. Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Pod red. Katarzyny Bazarnik. Kraków: Korporacja Ha!art. Po czym odróżnić liberaturę od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne). S. 81–84. Jak liberatura redefiniuje książkę artystyczną. Uwagi na marginesie projektu „Kolekcja POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU” (fragment). S. 134–140.
 • Filgate Michele. 2009. An Interview With Reif Larsen [online]. Dostęp: Bookslut (June 2009), http://www.bookslut.com/features/2009_06_014543.php [12.12.2015].
 • Genette Gérard. 1992. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia [Palimpsestes. La littérature au second degré]. Przeł. Aleksander Milecki. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Pod red. Henryka Markiewicza. T. 4, cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie. S. 107–155.
 • Hayles Katherine. 2002. Writing Machines. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Huth Geof. 2009. The Various Metaphysical and Esthetic Cartographies of Life [online] [data wpisu: 11.08.2009], http://dbqp.blogspot.com/2009/08/various-metaphysical-and-esthetic.html [dostęp: 12.12.2015].
 • King Stephen. 2009. Review, The Selected Works of T.S. Spivet. [online] Dostęp: Powell’s Books, http://www.powells.com/book/selected-works-of-t-s-spivet-9781594202179 [dostęp: 12.12.2015].
 • Larsen Reif. 2009. Świat według T.S. Spiveta. Przełożył Jarosław Włodarczyk. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Larsen Reif. 2014. On Space & Place [online] [data wpisu: 8.05.2014], http://www.musicandliterature.org/features/2014/5/8/on-space-place [dostęp: 12.12.2015].
 • Malinowska Tekla, Syta Ludwik. 1977. Redagowanie techniczne książki. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Pressman Jessica. 2009. The Aesthetic of Bookishness in Twenty-First-Century Literature. „Michigan Quarterly Rewiev” 2009, Vol. XLVIII, issue 4. S. 465–482;
 • Przybyszewska Agnieszka. 2015. Liberackość dzieła literackiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stępień Tomasz. 2002. Tekst okładki. W: Dzieło literackie i książka w kulturze. Pod red. Ireneusza Opackiego. Katowice: wydawnictwo. S. 502−510.
 • Szymor-Rólczak Marta. (oddany do druku). Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego (przygotowany do druku w tomie będącym pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Być w mniejszości, być mniejszością” Łódź, 2–4 marca 2016 r.).
 • Szymor-Rólczak Marta. 2016. Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część II: punkty węzłowe dwóch perspektyw interpretacyjnych – liberackiej oraz koncepcji świata jako gry. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, t. 34, z. 4. S. 171–195.
 • Tomaszewski Andrzej. 2008. Dopisek do przypisów alias notek. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Warszawa: Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-4791
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d977e444-ce76-4dce-a0c8-00dce9aa11d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.