PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 14-27
Article title

Zaufanie w organizacji – wartość nowa czy na nowo odkrywana?

Title variants
EN
Trust in the organization – the new or rediscovered value?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaufanie jest jedną z podstawowych wartości w relacjach interpersonalnych, także relacjach pracowniczych. Jednocześnie jest wartością „niewidzialną”, rzadko uświadamianą w codziennych działaniach. Zmiana modelu relacji pracowniczych spowodowała wzrost zainteresowania tą kategorią, zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktyce organizacji. Stabilne i długotrwałe relacje pracownicze zastępowane są krótkotrwałymi transakcjami biznesowymi – domniemane zaufanie leżące u podstaw zatrudnienia zaczęło podlegać negocjacjom. Artykuł przybliża pojęcie zaufania w organizacji oraz wskazuje na jego zróżnicowane znaczenie w zależności od dominującej kultury organizacji.
EN
Trust is one of the fundamental values in interpersonal relations, including labour relations. Simultaneously it is a kind of "invisible” value, rarely perceived in everyday activities. Changing the model of labour relations has increased the interest in this category, both in theoretical considerations and organization’s practice. Stable and long-term employment relations are replaced by short-term business transactions – implicit trust underlying the employment began to be negotiated. The article introduces the concept of trust in organizations and indicates its varied meanings depending on the dominant organizational culture.
Year
Volume
17
Issue
Pages
14-27
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
  • Sopocka Szkola Wyzsza, ul. Rzemieslinicza 5, 81-855 Sopot, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9795374-be90-4f85-8b45-0c1b068819d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.