PL EN


2013 | 16 | 4(61) | 44-49
Article title

Kontekst społeczny kapitału ludzkiego.

Title variants
EN
The social context of human capital.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwestii umiejscowienia procesu kreowania kapitału ludzkiego w szeroko rozumianym kontekście społecznym. Oznacza to konieczność zweryfikowania tezy mówiącej o tym, że decyzje inwestycyjne dotyczące zdrowia czy kształcenia są determinowane przede wszystkim chęcią zaspokojenia korzyści ekonomicznych. Artykuł, analizując pojęcie kapitału ludzkiego, zwraca uwagę na potrzebę respektowania powiązań międzyludzkich w procesie dyfuzji wiedzy.
EN
The article concerns the process of creative human capital in the wider social context. This implies verification of the thesis that investment decisions in health or education areas are determined primarily by economic benefits. The article examines the concept of human capital and draws attention to the need of respecting human relations in the process of knowledge diffusion.
Year
Volume
16
Issue
Pages
44-49
Physical description
Dates
published
2013-12-20
Contributors
  • Jacek Grodziski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9809126-6184-40ae-a7dc-435ccdbb3aee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.