PL EN


2013 | 3(36) | 56-68
Article title

Potrzeby uspołecznienia i społecznej użyteczności rodziców mających dzieci w szkołach podstawowych

Authors
Title variants
EN
Needs of Socialization and Social Usefulness of Parents with Children in Primary Schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych nad identyfikowaniem potrzeb uspołecznienia i społecznej użyteczności rodziców z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Podstawę teoretyczną badań stanowiła systemowa koncepcja potrzeb człowieka stworzona przez Tomasza Kocowskiego. W grupie potrzeb społecznych autor ten wyodrębnił takie kategorie potrzeb, które nie występują w innych klasyfikacjach. Omówione zostały formy zachowań prospołecznych i altruistycznych podejmowane przez badanych rodziców, z rozróżnieniem gotowości do zachowań prospołecznych i altruistycznych. Zanalizowano także motywy, jakimi kierowali się badani rodzice podejmujący się tego typu działalności. Wyniki zaprezentowano w formie podstawowych analiz statystycznych, z pełną próbą badawczą w odniesieniu do rodziców ze szkół niepublicznych.
EN
This paper presents the results of research on identifying the needs of socialisation and social usefulness of parents from state and private primary schools in Świętokrzyskie Province. Theoretical basis for the research was the systemic conception of human needs created by Tomasz Kocowski. In the group of social needs the author distinguished needs’ categories that are not found in other classifications. There are discussed some forms of prosocial and altruistic behaviours which are performed by the parents, with the distinction between willingness to prosocial and altruistic behaviour. The paper analyses also the motives for which the surveyed parents undertake these types of activities. The results are presented in the form of basic statistical analysis, with the complete research sample for private school parents.
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9814dbd-5a73-46bc-8aff-d1ccd0242409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.