PL EN


2020 | 2 (54) | 297-315
Article title

Rady sądownictwa w Andorze, Monako i San Marino

Authors
Content
Title variants
EN
Judicial Councils in Andorra, Monaco and San Marino
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zdefiniowanie ustrojowoprawnej pozycji rad sądownictwa w An-dorze, Monako i San Marino. Artykuł przedstawia genezę i ewolucję ustrojową orga-nów, a ich obecny status ustrojowy ocenia z punktu widzenia składu i organizacji orga-nów oraz przypisanych im uprawnień i kompetencji. Przeprowadzona analiza pozwoliła na postawienie wniosku, że każde z trzech omawianych mikropaństw przyjmuje inną koncepcję ustrojowej roli rady sądownictwa.
EN
The purpose of the thesis is to show constitutional position of judicial councils in An-dorra, Monaco and San Marino. The thesis presents an analysis of history and constitu-tional evolution of these bodies and presents their constitutional status form the point of view of the composition and organization and granted competences. The analysis leads to the conclusion that each of three microstates adopts a different concept of the consti-tutional role of the judicial council.
Year
Issue
Pages
297-315
Physical description
Dates
published
2020-04-30
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Diurmi G., Postilla. Il Sistema delle fonti nell’ordinamento sanmarinese, „Historia et ius” 2017, nr 11.
 • Duursma J.C., Fragmentation and the international relations of micro-states: self-determination and statehood, Cambridge 2009.
 • Espinoza L.L., L’ordinamento costituzionale di San Marino e il ruolo del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme (praca magisterska), Universita di Pisa 2016, tekst dostępny: https://etd.adm.unipi.it/t/etd-03222016–220115/
 • Grinda G., The principality of Monaco. State. International Status. Institutions, Haga 2010.
 • Jackiewicz A., Zasady podziału władzy w Andorze, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. 2, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Jackiewicz A., Zasady podziału władzy w Księstwie Monako [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. 1, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Jackiewicz A., Zasady podziału władzy w San Marino, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. 1, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Jasudowicz T., Andorski wymiar sprawiedliwości a europejski system ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” 1998, z. 4.
 • Kosicki A., Problem podmiotowości europejskich „minipaństw” w świetle prawa międzynarodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 1.
 • Koźbiał K., System polityczny Księstwa Liechtensteinu, Kraków 2013.
 • Kucała D., Historia Andory, [w:] Historia małych krajów Europy, red. J. Łaptos, Wrocław 2007.
 • Olechno A., Zasady podziału władzy w Liechtensteinie, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. 1, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Osóbka P., Współczesny system polityczny Księstwa Andory, Opole–Toruń 2003–2006.
 • Przyborowska-Klimczak K., Ewolucja prawnomiędzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, [w:] Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonenfeld-Tomporek, red. J. Menkes, Warszawa 2006.
 • Stępnicki S., System polityczny Najjaśniejszej Republiki San Marino, Warszawa 2011.
 • Wiszowaty M.M., Współksiążęta czy konprincepsi? Kilka uwag o statusie prezydenta Francji i biskupa Urgell jako głowy państwa andorańskiego w kontekście formy ustrojowej Andory, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.
 • Wiszowaty M.M., Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych, Gdańsk 2015.
 • Zubik M., Wstęp, [w:] Konstytucja Księstwa Andory, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9823d50-eefe-4989-9a06-6a7469334a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.