PL EN


2014 | 47 | 217-230
Article title

Nauka miłości do ojczyzny jako misja Ordynariatu Polowego w nauczaniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia

Content
Title variants
EN
Promoting the Love of the Homeland as a Task of the Military Ordinariate in Archbishop Sławoj Leszek Głódź’s Teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ordynariat wojskowy to szczególny rodzaj przestrzeni, w której człowiek może kształtować i rozwijać miłość do własnej ojczyzny. Na ten właśnie element tożsamości patriotycznej wskazywał niejednokrotnie Sławoj Leszek Głódź – biskup polowy Wojska Polskiego w latach 1991-2004. W artykule zawarta jest analiza wybranych przemówień i homilii biskupa polowego pod kątem obowiązków patriotycznych względem ojczyzny: wierności, miłości i obrony, które wynikają z pedagogiki kształcenia patriotycznego. W tej perspektywie możliwe stało się również ukazanie zarysu duszpasterstwa wojskowego obejmującego żołnierzy i kombatantów.
Year
Volume
47
Pages
217-230
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • GSD
References
  • Błogosławiony ks. komandor ppor. Władysław Miegoń. Materiały z sesji towarzyszącej obchodom 80. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Puck, 3 II 2000.Bocheński J. M., O patriotyzmie, Warszawa 1989.Dmowski R., Kościół, naród i państwo, Warszawa 1987.Głódź S. L., Drogami Narodu i Kościoła. Z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1994-1998), Warszawa 1999.Głódź S. L., Nie tylko z ambony. Audycje w Programie I Polskiego Radia– 2003, Warszawa 2004.Głódź S. L., Ojczyzna jest darem Boga. Z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1999-2002), Warszawa 2003.Głódź S. L., Walczę dla Chrystusa. Z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 1995.Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółka i in., Lublin 2004.Kępa Z., Burek K., Ordynariat Polowy w Polsce w latach 1991-2007, w: Informator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2007, red. Z. Kępa, Warszawa 2007, s. 17-38.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483.Norwid C.K., Memoriał o młodej emigracji, w: tenże, Proza, Warszawa 1980, s. 392-400.Odziemkowski J., Frątczak S., Polskie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996.Płoski T., Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego, Olsztyn 2006.Przemówienie dla Polonii brazylijskiej, Kurytyba, 6 lipca 1980 r.Prywatne archiwum arcybiskupa Głódzia.Rak K., Utworzenie, status prawny i organizacja rzymskokatolickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego i kanonicznego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2011, t. 24, nr 1, s. 323-334.Rybarski R., Naród, jednostka, klasa, Warszawa 1926.Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000, oprac. Kuria Polowa Wojska Polskiego, Warszawa 2001.Sikorski T., Wierność, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, t. 2, Katowice 1989, s. 365-366.Skorowski H., Być chrześcijaninem i obywatelem. Refleksje o postawach moralno-społecznych, Warszawa 1994.Szczypa J., Jan Paweł Woronicz: kerygmat narodowy i patriotyczny, Lublin 1999.Szelągowski S., Świętość żołnierza, Warszawa 2009.Trzeci maja Bazylika św. Krzyża (Warszawa, 3.05.2003 r. g. 9.00), „Nasza Służba”, 2003, nr 10, s. 3-5.Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, Dz. U. z 2002 r., poz. 205 z późn. zm.Zwoliński A., Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-4456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9831537-1e7f-49e5-bad1-92ae035e147c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.