PL EN


2011 | 7 | 103-115
Article title

Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Definition and analysis of value chain of innovation in SMEs working in conditions of globalization can be explained on the ground of the eksport area and trade exchange and works as subcontractors, cooperating with foreign companies in country or realized the services abroad. Supporting and development of innovative activity can bring the effective advantages in future, too – as distance effect. One of the main effect can be growth of competitiveness of SMEs and reduction of technological gap.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Katedra Marketingu, Polska
References
 • Czaja I., 2006, Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Nr 730.
 • Dworczyk M., Szlasa R., 2001, Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 • Imbs B., Niektóre strategiczne problemy rozwoju rolnictwa i obrotu żywnością, „Przemysł Spożywczy” 1/2003.
 • Jasiński A.H. (red.), 2007, Badania nad procesami transformacji wyników prac badawczo-rozwojowych w innowacje, „Studia i Materiały”, nr 25-7, Uniwersytet Warszawski.
 • Janczewska D., 2009, Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu [w:] Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, Marcinkowski R. (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa – istota i uwarunkowania ich działalności [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Nauka i technika w Polsce w 2006 roku, GUS, Warszawa, 2007.
 • Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, GUS, Warszawa, 2010.
 • Piasecki B., Rogut A., Smallbone R., 2000, Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Pyciński S., 2008, Ocena innowacyjności sektora MŚP w świetle badań PARP [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Szczepaniak I., 2008, Wpływ procesów globalizacji i integracji z UE na sektor MŚP na przykładzie małych i średnich firm spożywczych, „Zeszyty Naukowe”, Nr 7, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Wiatrak A.P., 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa – istota i uwarunkowania ich działalności [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9924af2-2bab-48cf-aa91-e1d7024f6799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.