PL EN


2016 | 2 | 174-179
Article title

Wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
 • Karwowski A. Encyklopedia popularna. Wyd. XXII . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1992: 688.
 • Wahlström B. Promieniowanie, zdrowie i społeczeństwo. Warszawa: Państwowa Agencja Atomistyki; 2000: 1–8.
 • Peńsko J. Pole ziemskiego tła promieniowania gamma i metody jego badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1977:144.
 • Peńsko J. Problemy ochrony radiologicznej za granicą i w Polsce. Nukleonika 1958; 3: 417–427.
 • Włodarski J. Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2010 roku. Warszawa: Państwowa Agencja Atomistyki; 2011: 47–49.
 • Strupczewski A. Oddziaływanie małych dawek promieniowania na zdrowie człowieka. Biul Mies PSE, Cykl: Energetyka atomowa 2005; czerwiec–lipiec: 12–27.
 • Weissmann G. Fukushima Daiichi and Icarus: The Human Factor in a Meltdown (Sv = 1 J/kg.w). FASEB J 2011; 25(6): 1777––1780.
 • Hrynkiewicz A. Wielkości i jednostki dozymetryczne. Obliczanie dawek promieniowania jonizującego. W: Hrynkiewicz A,red. Człowiek i promieniowanie jonizujące. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2001: 32.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 r., nr 20, poz. 168
 • Czerwiński A. Blaski i cienie promieniotwórczości. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 1995: 7, 40.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 18, z późn. zm).
 • Sas-Korczyńska B, Dixon BR, Skołyszewski J, i wsp. Przerzuty nowotworowe do naczyniówki gałki ocznej. Przegląd metod leczenia ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii. Klin Ocz 2006; 108(7–9): 346–352.
 • Futoma-Kołoch B, Piątkowski J. Promieniowanie jonizujące. Nie tylko zagrożenie. Laboratorium 2011; 7–8: 58–61.
 • Cheng A, Tereshchenko LG . Evolutionary innovations in cardiac pacing. J Electrocardiol 2011; 44(6): 611–615.
 • United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2006 Report. Effects of ionizing radiation.Vol. I. Report to the General Assembly, with scientific annexes A and B. UNSCEAR ; 2006: 14–20 [cited 10.04.2015]. Avaible from URL : http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2006_1.html.
 • Hopewell JW. Late radiation damage to the central nervous system: a radiobiological interpretation. Neuropathol Appl Neurobiol 1979; 5(5): 329–343.
 • Radford IR . Radiation response of mouse lymphoid and myeloid cell lines. Int J Radiat Biol 1994; 65(2): 203–215.
 • Hofman FL. Radium (mesothorium) necrosis. JAMA 1925; 85(13): 961–965.
 • Donnelly EH, Nemhauser JB, Smith JM. Acute radiation syndrome: assessment and management. South Med J 2010; 103(6):541–546.
 • Turai I, Veress K. Radiation accidents: occurrence, types, consequences, medical management, and the lessons to be learned.Central Eur J Occup Environ Med 2001; 7(1): 3–14.
 • Bizzozero J, Johnson KG . Radiation-related leukemia in Hiroshima and Nagasaki, 1946–1964 – distribution, incidence and appearance time. N Engl J Med 1966; 274(20): 1095–1101.
 • Shimizu Y, Pierce DA, Preston DL, et al. Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12, Part II . Noncancer Mortality: 1950–1990. Radiat Res 1999; 152(4): 374–389.
 • Strzelczyk J, Potter W, Zdrojewicz Z. Rad-by-rad (bit-by-bit): triumph of evidence over activities fostering fear of radiogenic cancers at low doses. Dose Response 2007; 5(4): 275–283.
 • Jaworowski Z. Radiation risk and ethics. Phys Today 1999; 52(9): 24–29.
 • United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2000 Report. Sources and Effects of Ionizing Radiation. Vol. I. Report to the General Assembly with scientific annexes. UNSCEAR ; 2000 [cited 10.04.2015]. Avaible from URL : http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html.
 • Kraska A, Bilski B. Narażenie pracowników ochrony zdrowia na promieniowanie jonizujące a hipoteza hormezy radiacyjnej.Med Pr 2012; 63(3): 371–376.
 • Inhaber H. Are we paying too much to reduce radiological risk? Nuclear News 2000; 43(10): 33–35.
 • Moskal P. Dawki promieniowania jądrowego. Foton 2011; 112: 9–14.
 • Ghiassi-nejad M, Mortazavi SMJ, Niroomand-rad A, et al. Very high background radiation areas of Ramsar, Iran: preliminary biological studies. Health Phys 2002; 82(1): 87–93.
 • Karam PA. The high background radiation area in Ramsar Iran: geology, norm, biology. LNL, and possible regulatory fun. Proceedings of Waste Management 2002 Conference (Tucson, Arizona, 2002 Feb 24–28). Tucson: WM Symposia; 2002.
 • Kossakowski S, Kossakowski A. Pozytywne aspekty działania na organizm promieniowania jonizującego. Med Ogólna 1999;5(XXXIV), 2: 201–210.
 • Barańska D, Biegański T. Filtracja jako sposób zmniejszenia narażenia pacjentów w diagnostyce radiologicznej. Pol Prz Radiol 2002; 67(1): 83–86.
 • Garcarek J, Falkowski A, Janczak D, i wsp. Higiena radiacyjna w pracowniach radiologicznych. Post Hig Med Dosw 2013;67: 1391–1396.
 • Dyrektywa Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę 84/466/Euratom [cyt. 11.04.2015]. Dostępny na URL : http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31997L0043/$File/31997L0043.pdf.
 • Gilewska G. Możliwości wykonania maksymalnej liczby radiogramów w aspekcie ochrony pacjenta przed promieniowaniem rentgenowskim. Pr Inst Elektrotechn 2008; 237: 171–179.
 • Pruszyński B, Benendo-Kapuścińska B. Radiologia: diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999: 180–188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d997f451-722d-420f-b1f4-ce5c9ff89168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.