PL EN


Journal
2015 | 95 | 1-2 | 154-170
Article title

Współczesny warsztat językoznawcy — elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze

Title variants
EN
A modern linguist’s workshop — electronic resources and research tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowe technologie przełomu XX i XXI wieku pozwoliły na digitalizację i archiwizację danych dostępnych dotychczas tylko w formie druków czy rękopisów, a dziś w formie elektronicznej upowszechnianych dzięki Internetowi. Ze względu na dużą liczbę, różnorodność i stały przyrost dostępnych już elektronicznie zasobów, przydatnych w pracy badaczom polszczyzny dawnej i współczesnej, literaturoznawcom, nauczycielom czy pasjonatom, po raz kolejny pojawiła się potrzeba zebrania i omówienia zbiorów cyfrowych. Artykuł ma na celu zebranie informacji o dostępności zdigitalizowanych materiałów oraz dzięki ich klasyfikacji funkcjonalnej omówienie możliwości oraz ograniczeń w korzystaniu z tych zasobów.
EN
At the turn of the twentieth and twenty first centuries new technologies made digitization and archiving of data available up to that point only in the form of prints or manuscripts possible and today they are electronically disseminated through the Internet. Due to the large number, variation and constant increase of the already available electronic resources, useful in the work of scholars of the old and modern Polish language, literary scholars, teachers and enthusiasts as well as ordinary users of language, once again there was a need to gather and discuss the digital collections. This article aims to collect information on the availability of the digitized materials and, thanks to its functional classification, to discuss the possibilities and limitations of use of those digital resources.
Journal
Year
Volume
95
Issue
1-2
Pages
154-170
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9995843-1cf9-4948-8e3e-58338a847d89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.