PL EN


2018 | 28 | 2 | 67-81
Article title

Organizacja oddziałów Narodowego Banku Polskiego po II wojnie światowej na tzw. „Ziemiach Odzyskanych” na przykładzie Oddziału NBP w Raciborzu w latach 1945-1947

Authors
Title variants
EN
Organization of Branches of National Bank of Poland in the So-Called “Recovered Territories” on Example of NBP’S Branch in Racibórz Between 1945 and 1947
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia organizacji oddziałów Narodowego Banku Polskiego na Ziemiach Odzyskanych, na przykładzie Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Raciborzu. W pierwszej kolejności przeanalizowana została kwestia stosunku władz komunistycznych do system bankowego. Następnie zbadane zostało ustawodawstwo w dziedzinie bankowości, w szczególności zaś przepisy dekretu z dnia 15 stycznia 1945 o Narodowym Banku Polskim. Następnie przedstawiono wyniki badań archiwaliów dotyczących organizacji Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Raciborzu. Końcowa część artykułu została poświęcona wnioskom z przeprowadzonych badań.
EN
The aim of this paper is to analyse the issues regarding the process of organising branches of National Bank of Poland in the so-called “Recovered Territories” on the example of National Polish Bank’s Branch in Racibórz. In the first place the matter of the communist authorities’ attitude towards the banking system was discussed. Secondly the legislation in the field of banking was analysed, especially the decree on National Bank of Poland of 15th January, 1945. Subsequently the archival sources regarding the National Polish Bank’s Branch in Racibórz were analyzed. The last part of the paper was devoted to conclusions drawn from the research.
Year
Volume
28
Issue
2
Pages
67-81
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał: Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa: LexisNexis 2005.
 • Brzoza Czesław, Sowa Andrzej L.: Historia Polski 1918-1945, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
 • Gliniecka Jolanta, Harasimowicz Jerzy, Krasnodębski Robert: Polskie Prawo Bankowe, Warszawa: „KiK” Koniczny i Kruszewski 1996.
 • Gontarczyk Piotr, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa: Fronda PL 2003.
 • Góra Władysław: Reforma rolna PKWN, Warszawa: Książka i Wiedza 1969.
 • Jaworski Władysław: Narodowy Bank Polski 1945-1988 (powstanie – rozwój – przebudowa), Bank i Kredyt 5-6 (1988), s. 97-136.
 • Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Bank Polski SA 1924-1951, Warszawa: Narodowy Bank Polski 1994.
 • Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Narodowy Bank Polski 1948-1970, Warszawa: Narodowy Bank Polski 2001.
 • Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL, Warszawa: Narodowy Bank Polski 1996.
 • Kaszubski Remigiusz W.: Ewolucja polskiej bankowości centralnej. Aspekty prawne, Materiały i Studia 44 (1994), passim.
 • Kutzner Marian: Racibórz, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965.
 • Landau Zbigniew: Polityka finansowa PKWN lipiec-grudzień 1944, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1965.
 • Landau Zbigniew: Przeobrażenia aparatu bankowego, [w:] Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, t. I, red. J. Kaliński, Z. Landau, Warszawa: Książka i Wiedza 1974, s. 100-128.
 • Leszczyńska Cecylia: Polska bankowość centralna 1828-1989. Bank Polski, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Narodowy Bank Polski, [w:] Bankowość Centralna od A do Z, red. R. Kokoszczyński, B. Pietrzak, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej 2007, s. 27-64.
 • Leszczyńska Cecylia: Zarys Historii Polskiej Bankowości Centralnej, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw 2010.
 • Mikos Agnieszka: Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.
 • Pipes Richard: Komunizm, Warszawa: Świat Książki 2008.
 • Pokoj Jakub: Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform rolnych w Polsce po 1918 roku. Studium prawnohistoryczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.
 • Racibórz ’45: pochodnia Tais, red. A. Pustelnik, Racibórz: Muzeum w Raciborzu 1996.
 • Roszkowski Wojciech: Historia Polski 1914-2004, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Sura Rafał, Spratek Andrzej: Likwidacja Banku Polskiego S.A. i utworzenie Narodowego Banku Polskiego, Roczniki Nauk Prawnych 20 (2010), nr 1, s. 79-89.
 • Węcławski Jerzy: System bankowy w Polsce, Rzeszów: Małopolski Instytut Gospodarczy 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99c4410-ac24-4057-8cc3-b530d747aef9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.