PL EN


Journal
2019 | 21 | 2 | 243-258
Article title

Geneza i funkcjonowanie Ligi Katolickiej w diecezji lubelskiej (1927-1929)

Authors
Content
Title variants
EN
The Genesis and Functioning of the Catholic League in Diocese of Lublin (1927-1929)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social teaching of subsequent popes had to be brought to life. The efforts were intensified at the beginning of the XX century when pope Pius X announced the need for development of Catholic Actions in social life. The problem was later raised by Benedict XV and especially Pius XI. In Poland, the popes’ calls faced an uneven response. At first, the actions were taken in the Archdiocese of Cracow, and later by primate August Hlond. The Catholic League, as this was the name of the organization coordinating efforts of Catholic associations, was supposed to be further developed in other dioceses. Finally, its structure was supposed to be centralized. Between 1927 and 1929, a Catholic League was organized in the Diocese of Lublin. Amongst the efforts of its bishop, Marian Leon Fulman, its actions incorporated many cleric and secular persons. The efforts were made to develop local structures, make contact with the press and the General Committee of the League. Despite the propaganda developed also in Lublin’s press, boisterously announced actions ground to a halt. The aim of the article is to describe the origin, the structure and the importance of the Catholic League in the Diocese of Lublin.
Journal
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
243-258
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, Akcja Katolicka (1927-34), Rep. 61.IX.8.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd wojewódzki lubelski. Wydział Społ.-Polit., sygn. 2480; Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, sygn. 153.
 • Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005), red. M. Zachajkiewicz, Lublin 2005.
 • Grzesiak K., Wizytacyjna działalność bp. M. L. Fulmana w parafiach diecezji lubelskiej, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65 rocznicę śmierci M. L. Fulmana (1866-1945), red. J. M. Marczewski, Lublin 2010, s. 147-180.
 • Jeżyna K., Akcja katolicka w II Rzeczpospolitej, Lublin 1996.
 • Leszczyński M., Akcja Katolicka w Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, Lublin-Pelplin 1996.
 • Leszczyński M., Akcja katolicka wczoraj i dziś, w: http://ak.org.pl/historia/przedwojenna-ak/, (dostęp: 01.05.2018).
 • Michajlik L., Sytuacja Kościoła katolickiego w BSRR w okresie międzywojennym, „Saeculum Christianum” 16(2009).
 • Pius X, Il fermo proposito, 11.06.1905, w: http://silesia.edu.pl/slask/index.php?title= Papież_ Pius_X_-_encyklika_Il_fermo_proposto_z_11_VI_1905, (dostęp: 01.05.2018).
 • Pius X, Fin dalla prima, 18.12.1903, w: http://silesia.edu.pl/slask/index.php?title=Papież_ Pius_ X_-_motu_prioprio_Fin_dalla_prima_z_18_XII_1903, (dostęp: 01.05.2018).
 • Pius XI, Non abbiamo bisogno, 29,06.1931, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/ encykliki/non_abbiamo_29061931.html, (dostęp: 01.05.2018).
 • Pius XI, Ubi arcano Dei consilio, 23.12.1922, w: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI /ubi_arcano_dei_consilio/uadc.php, (dostęp: 01.05.2018).
 • „Pochodnia”, nr 1-2, 1927.
 • Sapieha A. S., List pasterski księcia – Metropolity Sapiehy o Lidze Katolickiej, Kraków 1927.
 • Stępniak M., Akcja Katolicka w Polsce i w diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym: refleksja historyczna w 10 rocznicę powołania Akcji katolickiej Diecezji Łódzkiej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 14(2005).
 • Szymański A., Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna, Warszawa-Wilno-Lublin 1930.
 • Ślipko T., O współczesnej potrzebie katolicyzmu społecznego, „Annales. Etyka w życiu gospo-darczym” 8(2005), nr 1.
 • Wilk S., Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-39, Warszawa 1992.
 • Wyszyński S., Główne typy akcji katolickiej zagranicą, Lublin 1931.
 • Walewander E., Biskup Marian Leon Fulman (1866-1945) – życie i dzieło, w: Biskup lubelski M. L. Fulman. Pedagog trudnych lat, red. E. Walewander, Lublin 2010.
 • „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 1927-1929.
 • Zięba M., Papieska ekonomia. Kościół – rynek – demokracja, Kraków 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99d161c-b9f1-4fb9-a171-d7b14171d247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.