PL EN


2013 | 3 | 2 | 65-77
Article title

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Authors
Content
Title variants
EN
Liquidity Measurement in the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Płynność aktywu kapitałowego nie jest zmienną obserwowalną. Literatura związana z mikrostrukturą rynku kapitałowego prezentuje dość obszerny katalog metod pomiaru szeroko rozumianej płynności aktywów. Autorzy prac najczęściej nazywają proponowane formuły miarami płynności (liquidity measures) lub miarami niepłynności (illiquidity measures). Celem pracy jest przedstawienie wybranych miar płynności/niepłynności aktywów oraz ich wykorzystanie do zdiagnozowania problemu ograniczonej płynności na polskim rynku kapitałowym. Badanie empiryczne obejmuje grupę spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2012 r.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
65-77
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Informatyki Teoretycznej, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
References
 • 1. Acharya V.V., Pedersen L.H. (2005), Asset Pricing with Liquidity Risk, “Journal of Financial Economics”, No. 77(2).
 • 2. Amihud Y., Mendelson H., Pedersen L.H. (2005), Liquidity and Asset Pricing, “Foundations and Trends in Finance”, No. 1(4).
 • 3. Amihud Y., Mendelson H. (1991), Liquidity, Asset Prices and Financial Policy, “Financial Analysts Journal”, Nov-Dec.
 • 4. Amihud Y. (2002), Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects, “Journal of Financial Markets”, No. 5(1).
 • 5. Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C. (2007), Liquidity and Expected Returns: Lessons from Emerging Markets, “Review of Financial Studies”, No. 20(6).
 • 6. Campbell J.Y., Grossman S.J., Wang J. (1993), Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, “The Quarterly Journal of Economics”, No. 108(4).
 • 7. Chang Y.Y., Faff R., Hwang C.-Y. (2010), Liquidity and Stock Returns in Japan: New Evidence, “Pacific-Basin Finance Journal”, No. 18(1).
 • 8. Chordia T., Subrahmanyam A., Anshuman V.R. (2001), Trading Activity and Expected Stock Returns, “Journal of Financial Economics”, No. 59(1).
 • 9. Chordia T., Swaminathan B. (2000), Trading Volume and Cross-Autocorrelations in Stock Returns, “Journal of Finance”, No. 55.
 • 10. Cochrane J.H. (2005), Asset Pricing Program Review: Liquidity, Trading and Asset Pricing, “NBER Reporter”.
 • 11. Doman M. (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • 12. Goyenko R.Y., Holden C.W., Trzcinka C.A. (2009), Do Liquidity Measures Measure Liquidity?, “Journal of Financial Economics”, No. 92(2).
 • 13. Gurgul H. (2012), Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wolters-Kluwer, Warszawa.
 • 14. Harris L. (2003), Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners, Oxford University Press.
 • 15. Hasbrouck J. (2007), Empirical Market Microstructure, Oxford University Press.
 • 16. http://www.gpwinfostrefa.pl.
 • 17. http://www.bankier.pl.
 • 18. http://www.gpw.pl.
 • 19. Lesmond D.A, (2005), Liquidity of Emerging Markets, “Journal of Financial Economics”, No. 77(2).
 • 20. Lesmond D.A., Ogden J.P., Trzcinka C.A. (1999), A New Estimate of Transaction Costs, “Review of Financial Studies”, No. 12(5).
 • 21. Lischewski J., Voronkova S. (2012), Size, Value, and Liquidity. Do They Really Matter on an Emerging Stock Market?, “Emerging Markets Review”, No. 13(1).
 • 22. Lo A.W., Wang J. (2000), Trading Volume: Definitions, Data Analysis, and Implications of Portfolio Theory, “Review of Financial Studies”, No. 13(2).
 • 23. Mech T.S. (1993), Portfolio Return Autocorrelation, “Journal of Financial Economics”, No. 34.
 • 24. Milo W. (2000), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa.
 • 25. O’Hara M. (2003), Presidential Address: Liquidity and Price Discovery, “Journal of Finance”, No. 58(4).
 • 26. Popiołek A. (2013), OFE bronią się przed rządem, „Gazeta Wyborcza”, 8.02.2013.
 • 27. Roll R. (1984), A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market, “Journal of Finance”, No. 39(4).
 • 28. Stoll H.R. (2000), Friction, “Journal of Finance”, No. 55(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99fa73d-a293-4f47-9733-aaeee35f5150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.