PL EN


2019 | 102(158) | 91-110
Article title

Postrzeganie księgowych przez polską młodzież licealną – badanie pilotażowe

Content
Title variants
EN
Perception of accountants by Polish secondary school students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania postrzegania księgowych (specjalistów rachunkowości) przez polską młodzież w wieku licealnym. Badanie przeprowadzono metodą sondażową z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badani zostali zapytani o to, jak postrzegają płeć, wiek, pracę (zadania), cechy i predyspozycje, wygląd, a także pozycję w przedsiębiorstwie i prestiż społeczny księgowych. Okazało się, że zdaniem ankietowanych osoba wykonująca zawód księgowego to na ogół kobieta, w późnej młodości lub wieku średnim zajmująca się przede wszystkim rozliczaniem podatków i dokumentami, zorganizowana, dokładna, odpowiedzialna i cierpliwa, ubrana elegancko, lecz zachowawczo. Pozycja księgowych w przedsiębiorstwie jest zdaniem badanych średnio znacząca lub dużo znacząca. Niżej postrzegają oni ich prestiż społeczny (nieco poniżej średniego). Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że młodzież licealna w Polsce ma zniekształcony (stereotypowy) obraz księgowych i ich pracy. Badania postrzegania księgowych przez młodzież szkół średnich w Polsce nie były dotychczas prowadzone.
EN
The aim of the article is to present the results of a study on the perception of accountants by Polish youth at secondary school age. The research was conducted with the use of a survey method and a questionnaire. The respondents were asked how they perceive gender, age, work (tasks), characteristics and predispositions, appearance, as well as position in the company and the social prestige of accountants. It turned out that according to the respondents, a person working as an accountant is usually a woman, in her late youth or middle age, mainly dealing with tax settlements and documents, organized, accurate, responsible and patient, dressed elegantly but conservatively. According to the respondents, the status of accountants in companies is medium or high. As regards their social prestige, the respondents perceive it as slightly below average. Generally speaking, it can be said that secondary school students in Poland have a distorted (stereotypical) image of accountants and their work. Studies on the perception of accountants by secondary school students in Poland have not been conducted so far.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9a2c92c-b741-456f-93bc-9541cfe17153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.