PL EN


2016 | 12 (803) | 22-31
Article title

Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu

Title variants
EN
The process of information security management in the crisis conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem analizy jest proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu. Konstrukcja składa się z wprowadzenia, trzech zagadnień problematycznych oraz podsumowania. Początkowo autor zdefiniował pojęcie bezpieczeństwa informacji. Następnie omówił znaczenie roli i wiedzy w zarządzaniu organizacją odnosząc się do literatury zagranicznej. W dalszym etapie przeanalizował procesy składające się na zarządzanie przez organizację bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu. Na końcu zaś dokonał ekspozycji wyciągniętych wniosków
The aim of the analysis is the management process of information security in the conditions of crisis. The construction consists of an introduction, three problematic issues and summary. Initially, the author defined the concept of information security. Then he presented the importance of the role and knowledge in the management of the organization, referring to foreign literature. In a further step he has analyzed the processes for the management of the organization information security in conditions of crisis. At the end of the exposure he has made conclusions drawn. "
Contributors
  • mgr Sławomir Wierzbicki, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9a37bd8-f4d9-4128-80e3-fd89ee4bb619
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.