PL EN


2018 | 8(2) | 465-472
Article title

MASTER IN PERSONALISTIC EDUCATION

Content
Title variants
PL
MISTRZ W WYCHOWANIU PERSONALISTYCZNYM
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The subject of the article is a personalistic education and placing the teacher-educator in the role of a master. In personalistic education, emphasis is placed on assisting the student in becoming a full person by opening him to the values of truth, goodness and beauty. It was assumed that this upbringing leads to self-education, and is carried out through dialogue and authenticity, and thus it can be effectively carried out only in co-operation: family, school and religious community, understood as guarantor and carrier of absolute values. Implemented at the school level, it should help the student gain a per-sonal insight into the world of higher values and teach him to make the fundamental value of his own choices. As a result, it was found that the teacher is a teacher-educator who enjoys spiritual and intellectual authority, directs his activities to form the whole person, and his goal is to enable the student to formulate independent judgments about reality. The master is a teacher who, having an uncommon level of knowledge and extensive ex-perience in a given field, is able to develop it in others, fascinate as a personal model, inspire, arouse the passion of seeking truth, growing in goodness and love of beauty; give direction to the student's search and discreetly control, and finally enjoy the fruits of working together with him.
PL
Przedmiotem artykułu jest zapoznanie się z tematem wychowania personalistycznego oraz miejsca nauczyciela-wychowawcy, jako mistrza. Przypomniano, że w wychowaniu personalistycznym kładzie się nacisk na wspomaganie ucznia w stawaniu się pełnym czło-wiekiem poprzez otwieranie go na wartości prawdy, dobra i piękna. Założono, że wycho-wanie to ma być prowadzeniem do auto-wychowania, dokonuje się przez dialog i auten-tyczność, a zatem może być skutecznie prowadzone tylko we współpracy: rodziny, szkoły i wspólnoty religijnej, rozumianej jako gwarant i nośnik wartości absolutnych. Realizo-wane na poziomie szkoły winno ono pomagać wychowankowi uzyskać osobisty wgląd w świat wyższych wartości i nauczyć go czynić z wartości zasadnicza stawkę własnych wy-borów. W rezultacie stwierdzono, że mistrzem jest ten nauczyciel-wychowawca, który cie-szy się autorytetem duchowym i intelektualnym, kieruje swoje działania formacyjne do całej osoby, a jego celem jest uzdolnienie wychowanka do samodzielnego formułowania sądów o rzeczywistości. W takim razie mistrzem jest ten nauczyciel, który - posiadając w nieprzeciętnym stopniu wiedzę oraz duże doświadczenie w danej dziedzinie - umie rozwi-jać je u innych, fascynować, jako wzór osobowy, inspirować, budzić pasję szukania prawdy, wzrastania w dobru i umiłowania piękna; nadawać kierunek poszukiwaniom ucznia i dyskretnie kontrolować, a na końcu cieszyć się wraz z nim owocami wspólnej pracy.
Contributors
 • Pawel Wlodkowic University College in Plock
References
 • 1. Chlewiński Z. (1996). Problemy kształcenia, Znak (1996) 498 (11), ss. 67-73.
 • 2. Gadacz T. (1991). Wychowanie jako spotkanie osób. Znak 436 (9), ss. 62-68.
 • 3. Girard R. (2006). Początki kultury, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 4. Heller M. (2009). Jak być uczonym. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 5. Karoń-Ostrowska A. (2000). Mistrz – uczeń, czyli miłość niejedno ma imię. Więź 503 (9), ss. 12-19.
 • 6. Korczak J. (1987). Pisma Wybrane. T.1. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • 7. Pasierb J.S. (1972). Czas otwarty. Poznań – Warszawa: Pallottinum.
 • 8. Schaller K. (1977). Erziehung. Wörterbuch der Pädagogik. T.1. Freiburg.
 • 9. Tarnowski J. (1991). Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Znak 436 (9), ss. 69-78.
 • 10. Wychowanie na rozdrożu. Dyskusja redakcyjna (1991). Znak 436 (9), ss. 46-58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9a7af70-283e-467c-80de-c93c1c00d112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.