PL EN


2011 | 4/2011 (34) t.1 | 191 - 203
Article title

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Content
Title variants
EN
Identification of coaching requirements as an important domain of operation within HRM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycja pracodawcy w szkolenia przynosi ogromne korzyści całej organizacji. Przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku i pozycji na wymagającym współczesnym rynku. Zwiększa też wartość pracownika na rynku pracy, sprzyjając wzrostowi motywacji i podnosząc wynik samooceny. Jednakże szkolenia są możliwe tylko dzięki sprawnej i skutecznej realizacji działań poprzedzających je, którymi to działaniami jest właśnie identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Bez tych działań nie jest i nie będzie możliwe realizowanie procedury szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników we właściwy sposób i w pełnym tego słowa znaczeniu.
EN
Employee's investment in coaching brings forth large advantages for the whole enterprise. It accounts for building a positive image and position on the contemporary demanding market. It also enhances the value of the employer on the labor market by supporting the increase of motivation and raising the level of self-esteem. Nevertheless, coaching is only possible due to a functional and efficient realization of preceding actions, namely the identification of coaching requirements. Without them no coaching and no professional perfection is possible in a proper way in the full sense of the word.
Keywords
Year
Pages
191 - 203
Physical description
Dates
issued
2011-11-30
Contributors
References
 • Armstrong, M. 2004. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Boydell, T. i M. Leary 2001. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Bramley, P. 2001. Ocena efektywności szkoleń, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 • Golnau, W. 2004. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: CeDeWu.
 • Jasiński, Z. (red.) 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Kossowska, M. i I. Sołtysińska 2002. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Kostera, M. 1996. Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Łaguna, M. 2004. Szkolenia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jabłoński, M. 2009. Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
 • Jasiński, Z. (red.) 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Stoner, J.A.F. i Ch. Wankel 1997. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szczepanik, R. 2006. Outdoor z (ośmioma) zasadami. Personel i Zarządzanie, nr 7, s. 27–30.
 • Urbański, J. (red.) 2004. Rozwój i szkolenie w firmach. Teoria i rzeczywistość, Płock: NOVUM sp. z o.o.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9aae832-7a80-4b16-aca1-a526be40b293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.