PL EN


2017 | 475 | 170-182
Article title

Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z wykorzystaniem metody TOPSIS

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski. Analizę przeprowadzono dla roku 2015. Źródłem danych były opracowania dotyczące rynku nieruchomości realizowane przez Narodowy Bank Polski oraz opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonano wyboru i selekcji odpowiednich wskaźników ilościowych, a następnie analizy metodą TOPSIS, co pozwoliło na porównanie i uszeregowanie badanych miast pod względem dostępności mieszkań. Uszeregowania miast dokonano, stosując trzy warianty nadania wag poszczególnym zmiennym. Najwyższą dostępność mieszkań odnotowano w Katowicach i Gdańsku. Oszacowany wskaźnik był wysoki również w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Miasta o najmniejszej dostępności mieszkań według przeprowadzonej analizy to Białystok, Bydgoszcz i Kielce. Niską dostępnością cechowały się również Olsztyn, Lublin, Opole i Zielona Góra. W pozostałych miastach (Kraków, Łódź) dostępność mieszkań jest na średnim poziomie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ab42bf-0a4d-4562-b8bc-bcd0c4065d58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.