PL EN


2017 | 26 | 3-12
Article title

Kolejność wprowadzania przypadków gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Title variants
EN
The Proper Order of Introducing Grammatical Cases in Polish Classes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses criteria that should be taken into consideration when determining the order in which individual cases are introduced when teaching Polish as a foreign language. The optimal solution proposed by the author is to first teach the nominative case, then accusative, after that instrumental and genitive, and then only after these four cases should the instructor familiarize students with the locative, dative, and vocative cases. This order is stipulated by formal, semantic, and pragmatic considerations.
Contributors
 • Uniwerytet Warszawski, Wydział Polonistyki
References
 • Bartnicka B., Jurkowski M., Jekiel W., Wasilewska D., Wrocławski K., 1984, Uczymy się polskiego, Warszawa (I wydanie).
 • Bartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Warszawa.
 • Cybulski M., 2010, O ograniczeniu fleksji w formułach polskiej etykiety językowej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, LV, s. 51-60.
 • EJO: Polański K., 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.
 • Grala M., 1982, Say It in Polish. An Intensive Course for Beginners, Warszawa.
 • Heinz A., 1988, System przypadkowy języka polskiego (w:) A. Heinz, Język i językoznawstwo, Warszawa, s. 312-415.
 • Iglikowska T., Kacprzak L., 1988, Język polski dla cudzoziemców. Podręcznik dla niezaawansowanych, część I, Warszawa.
 • Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa.
 • Kurek H., 2015, Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie (w:) E. Wierzbicka-Piotrowska [red.], Dialog pokoleń, Warszawa, s. 105-111.
 • Madelska L., Warchoł-Schlottmann, 2008, Odkrywamy język polski. Gramatyk a dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków.
 • Miodunka W., 1993, Cześć, jak się masz, Kraków.
 • Rudzka B., Goczołowa Z., 1981, Wśród Polaków, Lublin (I wydanie).
 • Szymkiewicz A., Małolepsza M., 2005, Hurra! Po polsku 1, „Prolog”.
 • Tambor J., 2007, Po co są końcówki równoległe? (w:) A. Achtelik, J. Tambor [red.], Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Katowice, s. 9-20.
 • Wierzbicka-Piotrowska E., 2014, Trzy modele pierwszej lekcji języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum”, nr 16, s. 15-19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9afe8fb-b863-4c01-bd65-f57ea6c0eb51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.