PL EN


2016 | 8(44) | 4 | 143-159
Article title

Dylematy etyczne i metodologiczne w etnograficznych badaniach terenowych w Meksyku

Title variants
EN
Ethical and Methodological Dilemmas of Ethnographical Field Studies in Mexico
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza metodologicznych i etycznych uwarunkowań prowadzenia badań w trudnym terenie. Zaakcentowany został problem rozumienia badanych przez badacza, zwłaszcza w przypadku prowadzenia badań w odmiennym kulturowo kraju, gdzie nie do końca może on liczyć na sięganie do własnych zasobów mentalnych, w tym dotychczasowych doświadczeń. W artykule został podjęty także wątek budowania relacji z badanymi oraz problem etyki, który często stoi w sprzeczności wobec efektywności pozyskiwania danych.
EN
The aim of the paper is discussion over methodological and ethical conditions of research carried out in hostile environment. The problem of high importance is understanding people in culturally different country where researcher faces huge problems in using his/her mental capacities including past experiences. There is also discussed problem of relations created with interviewees and ethics that in many situations is contradictory toward effectiveness in data collection.
Year
Volume
Issue
4
Pages
143-159
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Babbie E.: Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i zespół, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
 • Becker H., Geer B.: Participant Observation and Interviewing: A Comparison, w: Symbolic Interaction. A Reader in Social Psychology, wyd. III, red. J.G. Manis, B.L. Meltzer, Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1978, s. 76-82.
 • Blaikie N.: Designing Social Research. The Logic of Anticipation, wyd. II, Cambridge: Polity Press 2010.
 • Chomczyński P.: Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2014.
 • Chomczyński P.: Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2 (2006), nr 1, s. 68-87.
 • Cooley C.H.: Social Organization: A Study of the Larger Mind, New York: Charles Scribner’s Sons 1909.
 • Demansio A.: Descarte’s Error. Emotion, Reason and the Human Brain, New York: Avon Books 1994.
 • Denzin N.: Interpretative Ethnography, Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1997.
 • Denzin N.: The Research Act, w: Symbolic Interaction. A Reader in Social Psychology, red. J. Manis, B. Meltzer, wyd. III, Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1978, s. 58-68.
 • Dilthey W.: Pisma estetyczne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1982.
 • Doktór K.: Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „Cegielski”, Warszawa: Książka i Wiedza 1964.
 • Eberle T., Maeder Ch.: Organizational Ethnography, w: Qualitative Research, red. D. Silverman, wyd. III, Thousand Oaks: Sage 2011, s. 53-74.
 • Fielding N.: Working in Hostile Environments, w: Qualitative Research Practice, red. C. Seale, D. Silverman, J.F. Gubrium, G. Gobo, London: Sage 2005, s. 248-260.
 • Giampietro G.: Doing Ethnography, London: Sage 2008.
 • Glaser B., Strauss A.: The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New York: Adline Publishing Company 1967.
 • Glaser B.: Theoretical Sensitivity, Mill Valley, CA: The Sociology Press 1978.
 • Gulczyńska A.: „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013.
 • Hammersley M., Atkinson P.: Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka 2000.
 • Helling I.: Metoda badań biograficznych, tłum. N. Nowakowska, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN 1990.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Mankiv M.: Kultury i organizacje, tłum. M. Durska, Warszawa: PWE 2011.
 • Holmes D., Marcus G.: Collaboration Today and the Re-Imagination of the Classic Scene of Fieldwork Encounter, „Collaborative Anthropologies”, 1 (2008), s. 81-101.
 • Hughes J., Sharrock W.: Theory and Methods in Sociology. An Introduction to Sociological Thinking and Practice, New York: Palgrave Macmillan 2007.
 • Jahoda M.: PFL: Hedgehog or Fox?, w: Qualitative and Quantitative Social Research. Papers in honor of Paul F. Lazarsfeld, red. R. Merton, J. Coleman, P. Rossi, New York: The Free Press 1979.
 • Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Konecki K., Kacperczyk A., Chomczyński P., Albarracin M.: The Spirit of Communitarianism and the Cultural Background of the Limoncocha Community in the Context of Sustainable Development, Quito, Ecuador: SEK University Press 2013.
 • Kuhn T.S.: The Structure of Scientific Revolutions, wyd. III, London: The University of Chicago Press 1996.
 • Lakoff G., Johnson M.: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books 1999.
 • Lindesmith A., Strauss A.: Social Psychology, Hinsdale, IL: The Dryden Press 1975.
 • Markus G.: Contemporary Fieldwork Aesthetics in Art and Anthropology: Experiments in Collaboration and Intervention, „Visual Anthropology”, 23 (2010), 263-277.
 • Ossowski S.: Dzieła, t. IV, Warszawa: PWN 1967.
 • Schütz A.: Common Sense and Scientic Interpretation of Human Action, „Philosophy and Phenomenological Research”, 14 (1953), nr 1.
 • Shaughnessy J., Zechmeister E., Zechmeister J.S.: Metody badawcze w psychologii, tłum. M. Rucińska, Gdańsk: GWP 2002.
 • Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Strauss A., Corbin J.: Basics of Qualitative Research, Newbury Park, CA: Sage Publications 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9b5ca71-d520-4667-b45b-d1bf4d43870f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.