PL EN


2019 | 10 | 2 | 218-226
Article title

Boty, trolle i fake news – uważaj, kto cię uczy!

Content
Title variants
EN
Bots, Trolls and Fakenews – Watch Out Hho Teaches You!
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań internetu, a szczególnie mediów społecznościowych, dotyczących manipulowania informacją, wpływania na podejmowanie decyzji oraz propagowania nieprawdziwych i społecznie szkodliwych treści. Opisuje sposoby wykorzystywania internetowych botów i trolli oraz ich hybrydowych połączeń do celowego kształtowania dyskursu społecznego. Kolejny omawiany problem to bardzo łatwe i szybkie szerzenie nieprawdy w postaci propagowania fake news w internecie. W procederze tym bardzo istotną rolę odgrywa czynnik ludzki. Biorąc pod uwagę nierozerwalne osadzenie współczesnej edukacji rozumianej jako proces permanentny i całożyciowy w ICT, podkreśla znaczenie kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wszystkich uczestników tego procesu wobec nowych technologii.
EN
The article presents the results of research of the Internet and especially social media, concerning the manipulation of information, influencing decision-making and the propagation of untruthful and socially harmful content. Describes how online bots and trolls, and their hybrid connections are used to deliberately shape social discourse. The next discussed problem is very easy and quick spreading untruth in the form of propagating fake news on the Internet. Human factor plays a very important role in this proceder. Considering the inseparable embedding of modern education – understood as a permanent and lifelong process – in ICT, it underlines the importance of shaping conscious and responsible attitudes of all participants in this process towards new technologies.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
218-226
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-8163-5491, doktor habilitowany profesor UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Zakład Profesjologii, Polska
References
 • Allcott, H., Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives, 31, 211-236.
 • Baron-Polańczyk, E. (2015). ICT – kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne (w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego). Edukacja – Technika – Informatyka, 3(13), 33-41.
 • Baron-Polańczyk, E. (2018). My i Oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra: Wyd. UZ.
 • Dizikes, P. (2018). Study: On Twitter, False News Travels Faster than True Stories. Pobrane z: http://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308 (20.04.2018).
 • Internet bot. Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_bot (6.04 2018).
 • Internet troll. Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_troll (28.04.2018).
 • Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2016 roku. Raport roczny z działalności CERT Polska. Pobrane z: https://www.cert.pl/publikacje/ (6.04 2018).
 • Siemens, G. (2008). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1). Pobrane z: http://www.elearnspace.org/ Articles/connectivism.htm (15.04.2018).
 • Silva, S. (2018). Trump’s Twitter debate lead was ‘Swelled by Bots’. BBC News. Pobrane z: www.bbc.com/news/technology-37684418 (8.04.2018).
 • Stamos, A. (2018). Authenticity Matters. The IRA Has no Place on Facebook. Pobrane z: https://newsroom.fb.com/news/2018/04/authenticity-matters/ (3.05.2018).
 • Varol, O., Ferrara, E., Davis, C.A., Menczer, F., Flammini, A. (2018). Online Human-Bot Interactions: Detection, Estimation, and Characterization. Accepted paper for ICWSM' 2017. Pobrane z: https://arxiv.org/pdf/1703.03107.pdf (8.04.2018).
 • Vosoughi, S., Roy, D., Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. Science, 359(6380), 1146-1151.
 • Wang, S. (2018). Twitter Is Crawling with Bots and Lacks Incentive to Expel Them. Pobrane z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-13/twitter-is-crawling-with-bots-and-lacks- -incentive-to-expel-them (8.04 2018).
 • Wojcik, S., Messing, S., Smith, A., Rainie, L., Hitlin, P. (2018). Bots in the Twittersphere. Pew Research Center. Pobrane z: http://www.pewinternet.org/2018/04/09/bots-in-the-twittersphere/ (12.04.2018).
 • Woolley, S.C., Howard, P.N. (2016). Political Communication, Computational Propaganda, and Autonomous Agents – Introduction. International Journal of Communication, 10, 4882-4890.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ba070a-49ce-4320-8150-5eaac67c2b18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.