PL EN


2017 | 14/3 | 7-31
Article title

The worlds of Celia by Elena Fortún

Content
Title variants
PL
Światy Celii w powieściach Eleny Fortún
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Elena Fortún (1886-1952) is an important Spanish children’s writer, the author of a famous series of novels about Celia, who first appeared at the end of 1920s in stories published in a children’s supplement of a popular magazine. Told in the first person by a seven-year-old girl, these simple and humorous stories present an ordinary childhood in an affluent Madrid family using familiar elements of setting and time frames simultaneous with the reader’s activities. In the 1930s the stories became successful novels of education. Though the episodes of Celia’s life trace important social changes in the middle-class life of the 1930s (family relations, emergence of feminism, economic decline, the civil war and its aftermath), a distinct quality of Fortún’s text is also the child’s Quixotic inability to separate the real world from the world of her prodigious imagination, which allows her to construct interpretations subtly critical of the adult world.
PL
Elena Fortún (1886-1952) jest znaną hiszpańską autorką opowieści o Celii, które najpierw publikowane były w specjalnym dziecięcym dodatku do poczytnego magazynu pod koniec lat 20. XX wieku, a w latach 30. stały się serią nadzwyczaj popularnych powieści o edukacji. Proste i zabawne opowiadania posługują się pierwszoosobową narracją siedmioletniej dziewczynki ukazując zwyczajne dzieciństwo w zamożnej madryckiej rodzinie i używając znanych odbiorcy elementów tła przestrzennego oraz chronologii nawiązującej do rytmu życia odbiorcy. Epizody z codziennego życia Celii ukazują ważne zmiany społeczne zachodzące w Hiszpanii lat trzydziestych (relacje rodzinne, pojawienie się feminizmu, pogarszanie się sytuacji ekonomicznej, wojna domowa i jej konsekwencje), ale znaczącą cechą opowiadań jest dziecięca nieumiejętność oddzielenia rzeczywistości i świata wyobraźni, co łączy Celię z postacią Don Kichota i pozwala jej tworzyć humorystyczne interpretacje świata dorosłych, które są w istocie krytyczne.
Contributors
 • Complutense University of Madrid
References
 • Caamaño Alegre, Beatriz (2007). “‘Cosas de niñas’: la construcción de la feminidad en la serie infantil de Celia, de Elena Fortún”. An Mal Electrónica 23: 35-59. Available at <www.anmal.uma.es/numero 23/Celia_Fortún.pdf>.
 • Capdevila-Argüelles, Nuria (2009). “Elena Fortún (1885–1952) y Celia: La muerte de la autora”. In: Autoras inciertas: Voces olvidadas de nuestro feminismo. Madrid: Horas y Horas, 97-139.
 • Capdevila-Argüelles, Nuria (2015). Introduction. In: Elena Fortún. Celia madrecita. Seville: Renacimiento, 7-38.
 • Capdevila-Argüelles, Nuria (2016). Introduction. In: Elena Fortún. Hidden Track. Seville: Renacimiento, 7-63.
 • Chivelet, Mercedes (2009). La prensa infantil en España: Desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Madrid: S.M.
 • Escobar Bonilla, María del Prado (1996-97). “Los relatos de Elena Fortún”. Philologica Canariensis 2-3: 59-73.
 • Fortún, Elena (1935). Almanaque Literario. Madrid: Plutarco, 149-153.
 • Fortún, Elena (1980a). Celia lo que dice. Madrid: Aguilar.
 • Fortún, Elena (1980b). Celia en el colegio. Madrid: Aguilar.
 • Fortún, Elena (1980c). Celia en el mundo. Madrid: Aguilar.
 • Fortún, Elena (1980d). Celia y sus amigos. Madrid: Aguilar.
 • Fortún, Elena (2015). Celia madrecita. Sevilla: Renacimiento, Biblio-teca Elena Fortún.
 • Fortún, Elena (2016a). Celia en la revolución. Madrid: Renacimiento, Biblioteca Elena Fortún.
 • Fortún, Elena (2016b). Oculto sendero. Sevilla: Renacimiento, Biblioteca Elena Fortún.
 • Fraga, María Jesús (2012), “Don Quijote y Celia: el deseo de vivir otras vidas”. Anales Cervantinos 44: 229-246. Available at <http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.php/analescervantinos/article/view/222/222>.
 • Martín Gaite, Carmen (2002). “Arrojo y descalabros en la lógica infantil”. In: Pido la palabra. Barcelona: Anagrama, 81-101.
Notes
EN
Translated by Beata Knabe and Jadwiga Węgrodzka
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ba1b2e-42a9-4982-b7ea-e8f8d6e214de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.