PL EN


2011 | 12 | 2 | 291-300
Article title

Badanie aktywności zawodowej osób po 55 roku życia na przykładzie słuchaczy warmińsko-mazurskiego uniwersytetu trzeciego wieku w Olsztynie

Content
Title variants
EN
Investigating professional activity of people over 55 years old on behalf of students of the third age university in warmińsko-mazurskie voivodship
Languages of publication
Abstracts
PL
Starzenie się społeczeństwa staje się coraz większym problemem nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Coraz więcej programów unijnych skierowanych jest na aktywizację zawodową osób starszych. Programy te mają na celu nie tylko zachęcenie do dłuższej pracy zawodowej, ale także ochronę osób starszych przed samotnością i odizolowaniem od społeczeństwa. W artykule posłużono się testem niezależności chi-kwadrat. Z jego pomocą zbadano uwarunkowania długości aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 55 roku życia oraz ich gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z osobami młodymi. Materiał badawczy stanowiły wyniki badania przeprowadzonego wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w województwie Warmińsko-Mazurskim, w maju 2011 roku.
EN
Aging of society is becoming bigger problem not only in Poland, but also in other countries of European Union. More and more EU programmes are aimed at activating senior citizens. These programmes take up actions not only to encourage elderly people to work, but also to prevent them from loneliness and social isolation. The paper presents chi-square test using. It represent conditions for the length of professional activity of people aged over 55 years and their readiness to share the knowledge and professional experience with young people are also presented. The research material consisted of the result of survey conducted among the students of the Third Age University in Warmińsko-Mazurskie voivodship.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
291-300
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Szatur-Jaworska B. (red.) (2004) Praca dla osób starszych, w: W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa.
  • Bukowski M. (red.) (2005) Zatrudnienie w Polsce 2005, MGiP. The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). Forthcoming European Economy 2/2009, The European Comminssion (DG ECFIN) and The Economic Policy Committee (AWG).
  • Sobczyk M. (2007) Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Nowicka A. (2006) Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków.
  • Kaczmarczyk M., Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, Via Medica, Gerontologia Polska, tom 15, nr 116-118.
  • http://www.firma.egospodarka.pl/45001,PO-KL-dla-osob-po-50-roku-zycia,1,11,1.html
  • www.filantropia.org.pl
  • www.rownetraktowanie.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c0f314-9f67-47b4-a8ac-8da36bd621ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.