PL EN


Journal
2012 | 25 | 255-268
Article title

From Political Borders to Social Boundaries: Oral History Method in the Study of a Petty Smuggling Community on the Belarus-Lithuania border (1989–2008)

Content
Title variants
PL
Od granic politycznych do społecznych. Wykorzystanie metody przekazu ustnego w badaniach nad społecznością drobnych przemytników na granicy białorusko-litewskiej w latach 1989–2008
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony metodologii badań nad granicami politycznymi w ujęciu historycznym. Biorąc za przykład granicę białorusko-litewską, która powstała w wyniku upadku ZSRR oraz poszerzenia Unii Europejskiej o część Europy Wschodniej, autorka udowadnia, że prowadzenie badań w oparciu o metodę przekazu ustnego jest konieczne do zrozumienia, w jaki sposób granica staje się częścią codziennego życia i doświadczenia ludzi. Doświadczenie ludzi związane z istnieniem granicy jest często pomijane w pracach dotyczących ustalania i znoszenia granic we współczesnym globalnym świecie. Dlatego też autorka jest żywo zainteresowana tym, jak ludzie uczą się żyć z granicami, jak wykorzystują je w swoich lokalnych działaniach i w jakim stopniu czerpią ekonomiczne korzyści z ich istnienia. Autorka przekonuje, iż wykorzystanie metody przekazu ustnego do badania zmarginalizowanego ludzkiego doświadczenia jest najlepszą drogą do odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania.
Keywords
PL
Journal
Year
Volume
25
Pages
255-268
Physical description
Contributors
 • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
References
 • BALIBAR, É. (2004): We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship, Princeton and Oxford: Princeton University Press
 • BHABHA, H. K. (1994): The Location of Culture, London: Routledge
 • BREDNIKOVA, O. (1997): “Smuggled” Ethnicity and “Other” Russians. Construction of Identities in Post-Soviet Estonia, in: H. Eskelinen, I. Liikanen, J. Oksa (eds.): Curtains of Iron and Gold: Reconstructing Borders and Scales of Interaction. Aldershot Brookfield USA, Singapore, Sydney: Asgate
 • CASTELLS, M. (1989): The Informational City. Information, Technology, Economic Restructuring, and the Urban Regional Process. Oxford: Blackwell
 • FRASER, N. (2010): Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, Cambridge: Polity Press
 • OHMAE, K. (1994): The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, London: HarperCollins
 • PAASI, A. (1997): The Political Geography of Boundaries at the End of the Millenium: Challenges of the De-territorializing World, in: H. Eskelinen, I. Liikanen, J. Oksa (eds.): Curtains of Iron and Gold: Reconstructing Borders and Scales of Interaction. Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney: Asgate
 • PORTELLI, A. (1981): The Peculiarities of Oral History, “History Workshop Journal”, 12 (1)
 • RUMFORD, C. (2006): Theorizing Borders, “European Journal of Social Theory”, 9 (2)
 • SASSEN, S. (2004): Global Cities and Survival Circuits, in: B. Ehrenreich, A. R. Hochschild (eds.): Global Women: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. New York: Holt, LLC.
 • SMUŁKOWA, E. / ENGELKING, A. (2007): Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: DiG.
 • ZHURZHENKO, T. (2010): Borderlands into Bordered Lands: Geopolitics of Identity in Post-Soviet Ukraine. Stuttgart
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c1207a-11f3-47f7-8664-3c3756363b7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.