PL EN


2017 | 14 | 127-136
Article title

POPULARNOŚĆ NAUCZYCIELA JUTRA W SZKOLE W ŚWIETLE NARRACJI WŁASNEJ

Content
Title variants
EN
POPULARITY OF THE TEACHER OF THE FUTURE AT SCHOOL IN THE LIGHT OF PERSONAL NARRATIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauczyciel przez analizę i ocenę własnej praktyki powinien stale modyfikować i doskonalić metody nauczania, czemu pomocne mogą okazać się różne metody ewaluacyjne lub niestandardowe sposoby i metody oceny oraz podnoszenia jakości kształcenia. W ten sposób podejmowane przez niego działania na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany, pomagają mu czerpać satysfakcję i odnosić dydaktyczny sukces, a nie są jedynie rutynową realizacją celów i zadań programowych. Istotą analizy wartości danej ewaluacji staje się więc poszukiwanie najlepszych i najbardziej efektywnych metod i sposobów oceniania, dlatego stałym elementem procesów ewaluacyjnych może okazać się ocena dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli dokonywana przez uczniów lub pozaszkolne podmioty oświatowe. Tego typu nieformalne metody prowadzenia ewaluacji pracy nauczyciela mogą stanowić istotny czynnik postępu w nauczaniu i uzupełniać diagnostykę formalną.
EN
Teachers, through analysis and valuation of their own practices, should constantly modify and perfect their methods of teaching. It might be helpful to use non-standard and innovative methods of valuation. In this way, all activities which are prepared by teachers based on their experience and knowledge, especially in situations of a change, help them get satisfaction and success. In this way, these aims are not just a routine activity. The essence of valuation becomes seeking of the best and most effective methods and ways of valuation. For instance, there are multiple types of contests for teachers which in many cases reach further than just local areas. These types of unformal methods of evaluation of teacher`s work may be significant marker of the progress in teaching, which in the end may lead to add value to formal diagnostics.
Year
Issue
14
Pages
127-136
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Bauman, T. (2001). Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. W T. Pilch i T. Bauman (red.), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Kraków.
  • Bereźnicki, F. (2001). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków.
  • Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin.
  • Okoń, W. (1985). O postępie pedagogicznym. Warszawa.
  • Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk.
  • Rubacha, K. (2008). Budowanie teorii pedagogicznych. W Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 1. Warszawa.
  • Ryszka, Ł. i Godawa, G. (2016). Uczniowski plebiscyt na najlepszego nauczyciela w szkole jako nieformalna metoda ewaluacji wewnętrznej w opinii laureatów. W J. Grzesiak (red.), Innowacje i ewaluacja w edukacji. Narzędzia pomiaru efektów kształcenia. Kalisz.
  • Schulz, R. (1989). Nauczyciel jako innowator. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c3e835-c44a-4c96-97da-c68258db0fd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.