PL EN


2013 | 97 | 411-420
Article title

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych

Title variants
EN
Creating the Image of Territorial Units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odważniej przenika do samorządów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. Artykuł jest przeznaczony dla praktyków, samorządowców, lokalnych organizacji społecznych oraz studentów zainteresowanych tym szczególnym zagadnieniem marketingu terytorialnego w ujęciu zastosowania poszczególnych grup instrumentów promocyjnych (reklamy, public relations i sponsoringu) do kreowania wizerunku jednostek terytorialnych.
EN
The publication is on the needs and how to build the image of units. The issue of image more boldly penetrates the government within the meaning of individual and collective, and the local and regional level. Article is intended for practitioners, local government, local community organizations and students interested in this special issue of territorial marketing in terms of the application of the various groups of instruments promotion (advertising, public relations and sponsorship) to create the image units
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Białecki K., Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.
  • 2. Burgess J., Gold J.R., Geography, the Media and Popular Culture, Croom Helm, Beckenham 1985.
  • 3. Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.
  • 4. Kunczic M., Images of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York 1997.
  • 5. Lee D., Bae S.W., Effects of partitioned country of origin information on buyer assessment of binational products, "Advances in Consumer Research" 1999.
  • 6. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
  • 7. Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c80988-2f04-4528-973c-b0d27ae8e2d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.