PL EN


2017 | 6 | 6 | 88-95
Article title

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w sektorze energetycznym

Content
Title variants
EN
Extrajudicial settlement of consumer disputes in the energy field
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dokonuje analizy nowej instytucji służącej do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wprowadziła do sektora energetycznego podmiot, odgrywający rolę mediatora między konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym, który jednocześnie zastąpił dotychczasową instytucję Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
EN
Polish regulations on consumer protection in the energy sector are still far behind other European countries where Alternative Dispute Resolution (ADR) is more popular. This article examines new regulations that aim to introduce ADR in the energy field. The Consumer ADR Act introduced into the polish legal system entity acting as a mediator in disputes between an energy company and consumers, in this area mediator replaced existing consumer court.
Year
Volume
6
Issue
6
Pages
88-95
Physical description
Dates
published
2017-10-31
printed
2017-10-31
Contributors
References
  • Elżanowski, F.M. (2015). Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Warszawa: LEX.
  • Gajda-Roszczynialska, K. (2012). Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Muras, Z., Kędzia, J. i Orzech, P. (2016). Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s (wyd. II). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Pyzioł, W. i Walaszek-Pyzioł, A. (2006). Obowiązek zawarcia umowy o przyłączanie do sieci elektroenergetycznej - węzłowe zagadnienia prawne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12, 2.
  • Pokrzywniak, J. (2009). Wokół rozstrzygania przez Prezesa URE spraw spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 9, 11–16.
  • Walaszczyk, R. (2012). Alternatywne Sposoby Rozwiązywania Sporów- Przykład z Energetyki. Biuletyn URE, 3, 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9cd9a50-3834-42d1-ba94-1b0441a5b337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.