PL EN


2014 | 199 | 177-185
Article title

Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu

Content
Title variants
EN
The Significance of the New Media in a Promotion of the Idea of Social Business Responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Today the concept of corporate social responsibility is getting more and more public attention. There is growing awareness of the impact of organizations on the environment and the significance of their responsibility to the society. Simultaneously, the dynamic growth of digital technology has resulted in the development of new instruments of organizations' communication with their environment which are successfully used to promote the idea of CRS. The aim of the paper is to analyze the importance of new media for dissemination of the idea of CRS. This aim will be reached by presenting literature review and the results of empirical research concerning the use of Polish websites in popularizing corporate social responsibility.
Year
Volume
199
Pages
177-185
Physical description
Contributors
author
References
 • Arfin F., Public relations finansów, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1998.
 • Berelson B., Content Analysis in Communication Research, Free Press, New York 1952.
 • Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels 2001.
 • Filciak M., Internet - społeczne metamedium [w:] Media audiowizualne, red. W. Godzic, Wyd. Akad. i Prof. "Academica", Warszawa 2010.
 • Goban-Klas T., Analiza zawartości przekazów masowych [w:] Wybrane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych, red. J. Wasilewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1984.
 • Gorczyński J., Rola korporacyjnych stron internetowych w skutecznej komunikacji inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, http://www.sob.edu.pl/ wp-content/downloads/rola_korporacyjnych_stron_internetowych.pdf [05.06.2013].
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa 2012.
 • GUS, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, http://www.stat. gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6111.htm [01.05.2013].
 • http://natemat.pl/47833,internet-2012-w-liczbach-miliony-zdjec-dziennie-na-facebookumiliardy- wyslanych-maili-biliony-wyszukiwanych-hasel [17.05.2013].
 • Kotler Ph., Lee N., Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Course, JohnWiley & Sons, New Jersey 2005.
 • Makuch Ł., Instytucje rynku CSR w Polsce 2010, WSP TWP, Warszawa 2010, http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/PublikacjeIBadania/InstytucjerynkuCSRw Polsce2010.pdf [03.05.2013].
 • Pomering A., Dolnicar S., Assessing the Prerequisite of Successful CSR Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives? "Journal of Business Ethics" 2009, No. 85.
 • UNDP, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9d40718-3d60-4457-b776-be8883b7d5cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.