PL EN


2012 | 12 | 63-72
Article title

Delimitacja polskich obszarów metropolitalnych

Title variants
EN
Delimitation of Polish metropolitan areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Metropolises are a force that drives the growth of the economy, attracts well educated individuals, clusters investors and innovations. Proper functioning and sustainable development of metropolitan areas affect the quality of life and growth of the economy. The paper is an overview of the basic problems of Polish metropolitan areas, especially delimitation of Polish metropolitan area and contains an attempt of the solution and legal regulations.
Year
Issue
12
Pages
63-72
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 • Korenik S. (red.), Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Ładysz I., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Wrocław 2009.
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006, http://www.kpzk.pan.pl/ images/stories/pliki/Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja.pdf
 • Nowak M.J., Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Opinia Rady Legislacyjnej z 8 października 2007 r. o projekcie założeń do projektu ustawy metropolitalnej (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) RL-0303–113/07, http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-8-pazdziernika-2007-r-o-projekcie-zalozen-do-projektu-ustawymetropolitalnej.
 • Projekt ustawy o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, 2009.
 • Projekt ustawy o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych, 2008.
 • Prusek A., Metropolizacja w Polsce – szansa czy utopia?, [w:] Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Rynio D., Rozwój obszarów otoczenia metropolii (wybrane aspekty), [w:] Biblioteka Regionalisty nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Smętkowski M., Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce – nowe spojrzenie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, http://www.mrr.gov.pl/ rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/535dfcf91f934378972bdbda34e64fceDelimitacjaobszarwmetropolitalnychwPolscenowespojr.pdf.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717.
 • Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/kpzk.pdf.
 • http://www.selfgov.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9e1c1ea-9506-4233-97c9-236598817531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.