PL EN


2015 | 1/35 | 79-97
Article title

Ferdinand Ebner i paradoks samotności

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Ferdinand Ebner and the Paradox of Solitude
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst porusza kwestię dialogu jako doświadczenia religijnego w ujęciu austriackiego myśliciela, Ferdinanda Ebnera. Doświadczenie religijne, jako ucieczka od upadającej kultury, charakteryzowane jest jako przeżywane subiektywnie spotkanie ze Słowem Boga i słowem drugiego człowieka. Doświadczenie to jest następnie konfrontowane z dialogiem w rozumieniu państwa liberalno-demokratycznego. Dzięki tej konfrontacji uwypuklone zostaje napięcie między maksymalistycznym a minimalistycznym podejściem do dialogu. Całość analiz pokazuje paradoks samotności wyłaniający się z myśli Ebnera i jednocześnie prowadzi do postawienia istotnych pytań o kształt edukacji religijnej we współczesnym społeczeństwie.
EN
The text raises the issue of dialogue as a religion experience in the expression of an Austrian thinker, Ferdinand Ebner. Religious experience as an escape from a declining culture is characterized as a subjectively experienced encounter with the Word of God and the word of the other. That experience is then confronted with dialogue as it is understood by the liberal-democratic state. Thanks to that confrontation a tension between maximalist and minimalist approaches to dialogue has been enhanced. The whole of the analyzes shows the paradox of solitude emerging from Ebner’s thought and at the same time leads to ask important questions regarding the shape of religious education in contemporary society.
Year
Volume
Pages
79-97
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Kęty-Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, 2003.
 • Ebner, Ferdinand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.
 • Habermas, Jürgen. Między naturalizmem a religią, tłum. Maciej Pańków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Habermas, Jürgen. Teoria działania komunikacyjnego, tłum. Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 • Johnston, William M. The Austrian Mind. An Intellectual and Social History 1848-1938. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1983.
 • Micińska, Magdalena. Inteligencja na rozdrożach 1864-1918. Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2008.
 • O’Donnell, John. „The Trinity as Divine Community”. Gregorianum 69 (1988): 5-34.
 • Rawls, John. Teoria sprawiedliwości, tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 • Russell, Bertrand. Dzieje filozofii Zachodu, tłum. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.
 • Skorulski, Krzysztof. „Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku”. Paedagogia Christiana 1 (2011): 49-68.
 • Skorulski, Krzysztof. „Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire”. Forum Oświatowe 1 (2014): 15-35.
 • Stewart, John. „Przedmowa”. W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. John Stewart, 15-22. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9e84925-366c-4c8f-b956-d618f4dffa4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.