PL EN


2016 | 2 | 11-23
Article title

Filozofia w Galicji. Wprowadzenie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Year
Issue
2
Pages
11-23
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Arno Anna. 2014. Piemonty i kredensy, recenzja wystawy „Mit Galicji”, MCK w Krakowie, listopad 2014-marzec 2015. Gazeta Wyborcza, 13 listopada.
 • Borzym Stanisław. 1993. Panorama polskiej myśli filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Buszko Józef. 1994. Galicyjskie dziedzictwo II Rzeczpospolitej. [w:] Bonusiak Włodzimierz, Buszko Józef (red.), Galicja i jej dziedzictwo, t. 1. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Cała Alina, Węgrzecka Hanna, Zalewska Gabriela. 2000. Historia i kultura Żydów polskich. Słownik. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.
 • Fediw J.O., Mozgowa N. G. 2000. Istorija ykrainskoj fiłosofii. Kijw (dbw).
 • Galician Jerusalem. Brody as Jewish Intellectual and Cultural Hub of Eastern Galicia. Pobrane 8 czerwca 2015 z www.personal.ceu.hu/students/97/Roman.../brody
 • Galicja (Europa Środkowa). Pobrane 11 kwietnia 2014 z http:/pl.wikipedia.org/wiki/Galicja.
 • Głombik Czesław. 1995. Galicyjskie początki neoscholastycznej odnowy polskiego katolicyzmu [w:] Meissner Andrzej, Wyrozumski Jerzy (red.), Galicja i jej dziedzictwo, Nauka i oświata, t. 3. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Hankiewicz Klemens. 2011. Zarys filozofii słowiańskiej. Tłumacz. Mordka Artur, Niemczuk Kamila. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Ivanyk Stepan. 2014. Filozofowie ukraińscy w szkole lwowsko-warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Semper.
 • Jedynak Stanisław. 1977. Etyka polska w latach 1863-1918. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Kozik Jan. 1973. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1948. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kozłowska Halina. 1975. Z problematyki przełomu pozytywistycznego w Galicji. Kwartalnik Historyczny 82(3): 540-559.
 • Kraluk P.. 2007.“Biły plami” w istorii ukrainskoi filozsofii. Łuck (bdw).
 • Makowiecki Andrzej Zdzisław. 1987. Młoda Polska. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Pawlikowski Jan Gwalbert. 2010. Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne. Łódź: Wydawnictwo Obywatel Stowarzyszenie „Obywatele-Obywatelom”: Instytut Spraw Obywatelskich.
 • Pelczar Roman. 2013. Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa w Galicji w okresie 1772-1918. Karpacki Przegląd Naukowy 4 (8): 13-31.
 • Pyra L.. 2004. Buber Martin. [w:] Szmyd Jan (red.), Leksykon filozofów współczesnych, 60-62. Bydgoszcz-Kraków: wydawnictwo Branta.
 • Raciborski Marian. 1947. Zabytki przyrody. Wstępem i przypisami zaopatrzył Szafer Władysław. Kraków: Wydawnictwo Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
 • Ratajska Krystyna. 2010. Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sebesta Antonina. 2001. Wątki aksjologiczne i ekofilozoficzne w twórczości Jana Gwalaberta Pawlikowskiego, [w:] Jaworski W. (red.), Idee i implikacje. Kraków: Wydawnictwo Biblioteka KOŃCA WIEKU.
 • Skarga Barbara. 2013. Narodziny pozytywizmu polskiego 1831-1864. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Skoczyński Jan, Woleński Jan. 2010. Historia filozofii polskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Szczepanowski Stanisław. 1888. Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Lwów.
 • Tatarkiewicz Władysław. 1958. Historia filozofii, t. III, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Tatarkiewicz Władysław. 1967. Filozofia w Uniwersytecie Jagiellońskim od XVII do połowy XX wieku [w:] Mikulski Stanisław (red.), Studia z dziejów wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, t. 16. Kraków: Wydawnictwo PWN.
 • Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej (red.), 2001. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.
 • Walicki Andrzej (red.). 1983. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Walicki Andrzej. 2004. Początki ukraińskiego odrodzenia narodowego w Galicji, Tygodnik Przegląd, 20. grudnia.
 • Woleński Jan. 1983. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Woleński Jan. 2010. Żydzi w filozofii polskiej, Studia z Filozofii Polskiej t. 5.
 • Woleński Jan. 2011. Kraków, Lwów i filozofia polska na przełomie XIX I XX wieku [w:] Fiołek Krzysztof, Stala Marian (red.), Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914. Studia i Szkice. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac naukowych Universitas.
 • СвѢнцицкій И.. 1901. Начала философiи въ русской литературѢ XI–XVI вв., Львовъ. (bdw)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9f4ca3e-9cd9-4edd-8437-4bfe11c8d511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.