PL EN


Journal
2011 | 151 | 133-153
Article title

Etyka przywództwa korporacyjnego w kontekście doświadczeń związanych z kryzysem 2008+

Content
Title variants
EN
Corporate Governance Ethics Within The Context of 2008+ Finacial Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author claims that during the 2008+ crisis the idea of leadership was transvalued. Speed and intensity of changes made it impossible to perform traditional functions of leaders i.e. to detect, avoid and prevent crises in corporations. CSR programs also did not prevent taking decisions that are false from an ethical point of view. It is suggested to recall the ideas of great axiology ethicists: Max Scheler and Nicolai Hartmann and to the systems of ethical leadership created by D. Lennick and F. Kiel in American Express, which were already tested during crises.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Zakład Filozofii, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, gszulc@sgh.waw.pl
References
 • Bauman Z., 2007, Płynne życie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Bookstaber R., 2007, A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation, Hoboken, New Jersey: Wydawnictwo John Wiley&Sons, INC.
 • „Gazeta Wyborcza” 2010-09-08 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,8350438,Raport_BP__Za_katastrofe_odpowiadaja_rozne_strony.html.
 • „Gazeta Wyborcza”, 2009-10-30, http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7206725.html.
 • Grün Anselm, „Mit Werten führen und ethisch handeln” na stronie: www.diversity-innovation.de/.../Festvortrag%20Pate r%20Grün.pdf.
 • Hartmann N., 1962, Ethik, Berlin: Walter de Gruyter & Co.
 • http://forsal.pl/artykuly/415230,goldman_sachs_nie_wprowadzalismy_naszych_klientow_w_blad.html.
 • http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=118.
 • Husserl E., 1987, Kryzys nauk europejskich i transcendentalna fenomenologia, Kraków: PAT.
 • Kopaliński W., 1967, Słownik wyrazów obcych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Lennick D., F. Kiel, 2007, Inteligencja moralna, Wrocław: Purana.
 • Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Mitroff I., Ch. Pearson, 1998, Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak uchronić firmę przed najgorszym, Warszawa: Business Press.
 • Sass H. M., Ethische Risiken im wirtschaftlischen Risiko, w: Wirtschafts und Ethik, Rhilipp Reclam jun., Stuttgart 1992, red. H. Lenk, M. Ma-ring, s. 214–235.
 • Virillio P., 2007, Wypadek pierwotny, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Węgrzecki A., 1975, Scheler, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • „Wstęp” W: N. Craig Smith, Gilbert Lessen, 2009, Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • www.nabiciwbrebank.pl
 • Wypisy z Etyki, wybór i opracowanie M. Grabowski, 1999, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9f50593-3098-4c58-86be-55c42bf0c7ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.