PL EN


2018 | 5(148) | 75–93
Article title

Nadmiarowość językowa w Konstytucji RP z 1997 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Language redundancy in the Constitution of the Republic of Poland of 1997
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the Constitution of the Republic of Poland, redundancies take on various forms, which is particularly interesting for legal theorists. Language redundancy referred to in this article is also manifested in several ways. As has been shown, this phenomenon does not always have to be assessed negatively. Redundancy sometimes allows to specify the norm’s disposition or to prevent the recipient’s behavior that is not desired by the legislator. It is no different in the context of language redundancy in the Constitution of the Republic of Poland. However, it is the Constitution that deserves most attention as regards the creation of the provisions of law. The text of the fundamental law differs significantly from other legal acts. It contains guiding principles and legal rules characterized by a significant degree of vagueness. On the other hand, it also includes provisions that protect fundamental rights and freedoms, whose importance should not leave interpretational doubts. The article is an attempt at systematizing the concept of language redundancy, while examining its forms in the Constitution of the Republic of Poland and analyzing whether or not its presence is always negative for the interpretation of constitutional norms.
Year
Issue
Pages
75–93
Physical description
Contributors
 • Mgr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego,
References
 • 1. Araszkiewicz M., Płeszka K., Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Springer, Zurich 2015.
 • 2. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 3. Błachut M., Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • 4. Brożek B., Błędy logiczne w wypowiedziach a skuteczna komunikacja, „Przegląd Humanistyczny” 2010.
 • 5. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime), Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
 • 6. Böckenförde E.W., Staat, Verfassung, Demokratie, Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991.
 • 7. Choduń A., Komunikatywność języka tekstów aktów prawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2007.
 • 8. Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1986.
 • 9. Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1982.
 • 10. Jakuszewicz A., Wykładnia konstytucji jako proces konkretyzacji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 1.
 • 11. Kłodawski M., Redundancja w tekście prawnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 • 12. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 13. Larenz K., Methodenlehre der Rechtswissensschaft, Springer, Berlin 1969.
 • 14. Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.
 • 15. Leśnik A., Eufemizmy w tekstach polskich aktów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011.
 • 16. Małocha-Krupa A., Słowa w lustrze. Pleonazm — semantyka — pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • 17. Niewiadomski A., Sztymelska E., Język współczesnego prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • 18. Nowacki J., Przepis prawny a norma prawna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988.
 • 19. Polański K., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993.
 • 20. Stępniak K., Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Think & Make, Warszawa 2017.
 • 21. Wielowymiarowość prawa, red. J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • 22. Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do Zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 • 23. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2005.
 • 24. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 2001.
 • 25. Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.
 • 26. Vandenforpe C. Od papirusu do hipertekstu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008,
 • 27. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Kraków 2000.
 • 28. Zubik M., Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
 • 29. Zydroń J., Redundancja językowa w tekstach popularnonaukowych i materiałach glottodydaktycznych, „Przegląd Glottodydaktyczny” 1993, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da03cd34-5f80-4d5b-8c85-3dfc40e8af1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.