PL EN


2019 | 28 | 4 | 167-183
Article title

The Blessed Virgin Mary a Faithful Companion to God and Man. The Lucan Marian Perspective

Content
Title variants
PL
Błogosławiona Dziewica Maryja – wierny towarzysz człowieka ku Bogu. Łukaszowa perspektywa maryjna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The person of Blessed Virgin Mary among Christians on one hand has been throughout Christian tradition a source of inspiration as far as the Christian faith is concerned. On the other hand it has been a source of controversy between Catholics and Protestants. Many papal Encyclicals, Apostolic exhortations, conciliar and post conciliar documents have all made reference to our blessed mother due to her close proximity to her son our Lord Jesus Christ. The modern man today looks forward for a person who is both faithful and trustworthy to accompany him or her in the earthly life and offer an assurance of everlasting joy. Examining the role of Mary in the writings of St Luke in the New Testament we see Mary as the one who fits in this desire of the modern man. However many people today do not understand Mary to be a faithful companion, perhaps this is due to the misunderstanding of Mary’s position in the Salvation History. Moreover the Sacred Scriptures from the infancy narratives to the neophyte church in Acts of the Apostles Mary makes a journey of faith with Jesus and his disciples. Thus in this article we examine briefly the companionship of the blessed Mary to the Word of God as we invoke her companionship to our Christians today on their pilgrimage to the Promised Land.
PL
Z jednej strony osoba Błogosławionej Dziewicy Maryi dla wiernych chrześcijan, jeśli chodzi o wiarę, była w całej tradycji chrześcijańskiej źródłem inspiracji. Z drugiej strony zaś stała się źródłem kontrowersji pomiędzy katolikami i protestantami. Liczne encykliki papieskie, adhortacje apostolskie, dokumenty soborowe i posoborowe odnoszą się do Maryi Matki ze względu na Jej bliskość wobec Syna – Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Współczesny człowiek rozgląda się za osobą, która będzie zarówno wierna, jak i godna zaufania, by towarzyszyć mu w życiu ziemskim, a także może zapewnić go w odniesieniu do wiecznej radości. Badając rolę Maryi w pismach świętego Łukasza w Nowym Testamencie, widzimy Maryję jako tę, która wpisuje się w to pragnienie współczesnego człowieka. Wielu ludzi nie rozumie owego znaczenia Maryi jako wiernego towarzysza człowieka w jego drodze ku Bogu. Być może jest to spowodowane nieporozumieniem co do pozycji Maryi w historii zbawienia. Pismo Święte NT, w Dziejach Apostolskich, w narracji o niemowlęctwie Kościoła neofitów czyni z towarzyszenia Maryi drogę wiary dla uczniów Jezusa. W artykule prezentujemy syntetycznie owo towarzystwo Błogosławionej Dziewicy Maryi w odniesieniu do Słowa Bożego, gdy przyzywamy Jej towarzystwa dzisiejszym chrześcijanom w ich pielgrzymce do ziemi obiecanej.
Year
Volume
28
Issue
4
Pages
167-183
Physical description
Contributors
  • Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-1634
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da0c42c9-ada3-4c6f-ace0-daf548da724f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.