PL EN


2008/2009 | 3 | 3
Article title

Empire of Desires: History and Queer Theory in an Age of Global Affect

Content
Title variants
PL
Imperium pożądania. Historia i teoria queer w dobie globalnego afektu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper surveys the current state of queer studies and argues that epistemological historicism be brought back to bear on queer theoretical analyses, particularly in order to address the challenges of accounting for the globalization and transnationalism of sexuality. The paper proposes that this can be done by, first, "giving up” certain intellectual preoccupations, including (1) the interpretation of the nineteenth-century "Great Paradigm Shift” as a historical succession of sexual "acts” by sexual "identities,” (2) the conviction that whatever modes of temporality queer theory argues for ultimately lack coherency or some kind of linear regularity, and (3) the idealist assumption that whatever queer theorists are deconstructing, denormalizing, or denaturalizing can be somehow conceptually sealed from their simultaneous constructions, normalizations, and naturalizations. Allowing history to serve some trans-formative purposes for queer theory can be accomplished accordingly by "opening up” the parallel doors, such as (1) by bringing epistemological issues back into the theorization of queer subjectivities, (2) by making generalizations more willingly about changes and continuities across not just geographical space but also time, and (3) by being more ethically concerned with the imperialist nature and consequences of queer theoretical critique.
PL
Praca ta stanowi przegląd stanu badań z dziedziny queer studies oraz argument na rzecz przywrócenia historycyzmu epistemologicznego do odmieńczej analizy teoretycznej, po to, by naświetlić zjawisko globalizacji i transnacjonalizmu seksualności. Według autora można to osiągnąć po pierwsze poprzez „wyrzeczenie się” pewnych konstrukcji intelektualnych, takich jak (1) postrzeganie XIX-wiecznego „Wielkiego Przesunięcia Paradygmatów” jako historycznego zastąpienia „aktów” seksualnych przez „tożsamości” seksualne, (2) przekonanie, iż wszelkie tryby czasowości [modes of temporality] proponowane przez teorię queer są niespójne i nielinearne, oraz (3) idealistyczne założenie, że to, co zdekonstruują, zdenormalizują, czy zdenaturalizują teoretycy queer będzie w jakiś sposób konceptualnie niepodatne na ich jednoczesne konstrukcje, normalizacji i naturalizacje. Aby historia mogła posłużyć do przekształcania teorii queer, należy jednocześnie „otworzyć” pewne drzwi, np. poprzez (1) wprowadzenie kwestii epistemologicznych z powrotem do prób teoretyzowania odmiennych podmiotowości, (2) częstsze dokonywanie generalizacji na temat zmian i ciągłości [continuities] nie tylko w przestrzeni geograficznej ale i w czasie, (3) bardziej zaangażowane etycznie podejście do imperialistycznego charakteru i konsekwencji krytyki queer.
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Pages
3
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Princeton University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da11851c-f290-4270-8014-cfd165311e59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.