PL EN


2014 | 1(9) | 9
Article title

REFORMA DOWODZENIA WOJSK SPECJALNYCH

Content
Title variants
EN
SPECIAL FORCES’ REFORM IN COMMAND AND CONTROL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W dniu 1 stycznia 2014 roku przeprowadzono gruntowną reformę dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Artykuł przedstawia przebieg procesu reformy dotyczącej dowodzenia Wojsk Specjalnych. Wyjaśnić ma odbiorcy cel działania Ministerstwa Obrony Narodowej, które po zlikwidowaniu Dowództwa Wojsk Specjalnych utworzyło nowe struktury odpowiedzialne za kierowanie tym rodzajem Sił Zbrojnych. Opisane zostały nowe zasady ich funkcjonowania. Artykuł zawiera też krótką historię oraz charakterystykę polskich sił specjalnych. Autor przedstawił zalety i wady nowego systemu dowodzenia, podkreślając, że efekty reformy mogą być zauważone dopiero w przyszłości. Spróbował też ocenić wpływ zmian w Siłach Zbrojnych na przyszłość i jakość Wojsk Specjalnych.
EN
On 1st January 2014, a thorough command and control reform of the Polish Armed Forces was implemented. The article presents the course of the reform relating to Special Forces’ command and control and is to ex-plain the aim of the Ministry of Defence course of action who after disband-ing the Special Forces’ Command created new structures responsible for commanding this kind of Armed Forces. New principles of their functioning have been described. Moreover, the article contains a brief history and characteristics of the Polish Special Forces. The author presents strengths and drawbacks of the new command and control system underlying that the effects of the reform can be visible only in the future and tries to evaluate how the changes in the Armed Forces will affect the future and quality of the Special Forces.
Keywords
Contributors
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
  • Olton M., Zanim uderzył GROM. Historia jednostek specjalnych i wojsk powietrzno-desantowych Wojska Polskiego, Warszawa 2010.
  • Pacek B., Soroka P., Kubiński M. (red.), Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, Warszawa 2013.
  • Strategia Obronności RP, Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da21767e-56b6-4b19-afe5-8ae5b4ced7df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.